Zagraniczna firma co to jest
Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie. Znaczenie jednostka organizacyjna nieposiadająca.

Czy przydatne?

Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie

Definicja z ang. Foreign investment firm, z niem. Ausländische Investmentfirma.

Słownik ZAGRANICZNA FIRMA INWESTYCYJNA: Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, lub osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak także zagraniczną instytucję kredytową;

Art. 3 punkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zagraniczna firma inwestycyjna.
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zagraniczna firma inwestycyjna.

Czym jest Zagraniczna firma inwestycyjna znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: