Zagraniczna firma co to jest
Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie. Znaczenie jednostka organizacyjna nieposiadająca.

Czy przydatne?

Definicja Zagraniczna firma inwestycyjna w prawie

Definicja z ang. Foreign investment firm, z niem. Ausländische Investmentfirma.

Słownik: Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, lub osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak także zagraniczną instytucję kredytową;

Art. 3 punkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Czym jest Zagraniczna firma inwestycyjna znaczenie w Słownik prawo Z .