Zagraniczny przewoźnik co to jest
Definicja Zagraniczny przewoźnik drogowy w prawie. Znaczenie przedsiębiorca uprawniony do.

Czy przydatne?

Definicja Zagraniczny przewoźnik drogowy w prawie

Definicja z ang. International road transport, z niem. Internationale Straßenverkehr.

Słownik ZAGRANICZNY PRZEWOŹNIK DROGOWY: Zagraniczny przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba
art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zakaz Anatocyzmu:
Wyjaśnienie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis zagraniczny przewoźnik drogowy.
Znaczenie Zapis:
Wyjaśnienie poprzez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego albo testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Spadkodawca może obciążyć zagraniczny przewoźnik drogowy.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zagraniczny przewoźnik drogowy.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zagraniczny przewoźnik drogowy.
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zagraniczny przewoźnik drogowy.

Czym jest Zagraniczny przewoźnik drogowy znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: