Zajęcie egzekucyjne co to jest
Definicja Zajęcie egzekucyjne w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to czynność organu.

Czy przydatne?

Definicja Zajęcie egzekucyjne w prawie

Definicja z ang. Addressing enforcement, z niem. Addressing Durchsetzung.

Słownik: Zajęcie egzekucyjne - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym;
art. 1 a ust. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Zajęcie egzekucyjne znaczenie w Słownik prawo Z .