Zajęcie zabezpieczające co to jest
Definicja Zajęcie zabezpieczające w prawie. Znaczenie zabezpieczające - rozumie się poprzez to.

Czy przydatne?

Definicja Zajęcie zabezpieczające w prawie

Definicja z ang. garnishee order, z niem. Pfändung.

Słownik ZAJĘCIE ZABEZPIECZAJĄCE: Zajęcie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania poprzez niego obowiązku objętego zarządzeniem zabezpieczenia, lecz która nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku;
art. 1 a ust. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zajęcie zabezpieczające.
Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zajęcie zabezpieczające.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zajęcie zabezpieczające.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zajęcie zabezpieczające.
Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zajęcie zabezpieczające.

Czym jest Zajęcie zabezpieczające znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: