Zakaz ogłoszenia upadłości co to jest
Definicja Zakaz ogłoszenia upadłości w prawie. Znaczenie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz ogłoszenia upadłości w prawie

Definicja z ang. Prohibition of bankruptcy, z niem. Verbot der Konkurs.

Słownik ZAKAZ OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI: Nie można ogłosić upadłości:
Skarbu Państwa;
jednostek samorządu terytorialnego;
publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;
uczelni.
Art. 6 Prawa upadlościowego.

Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zakaz ogłoszenia upadłości.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zakaz ogłoszenia upadłości.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zakaz ogłoszenia upadłości.
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zakaz ogłoszenia upadłości.
Znaczenie Zysk:
Wyjaśnienie stworzenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie powiększenia wartości aktywów, lub pomniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zakaz ogłoszenia upadłości.

Czym jest Zakaz ogłoszenia upadłości znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: