Zakaz ogłoszenia upadłości co to jest
Definicja Zakaz ogłoszenia upadłości w prawie. Znaczenie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek.

Czy przydatne?

Definicja Zakaz ogłoszenia upadłości w prawie

Definicja z ang. Prohibition of bankruptcy, z niem. Verbot der Konkurs.

Słownik: Nie można ogłosić upadłości:
Skarbu Państwa;
jednostek samorządu terytorialnego;
publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;
uczelni.
Art. 6 Prawa upadlościowego.

Czym jest Zakaz ogłoszenia upadłości znaczenie w Słownik prawo Z .