Zakres pełnomocnictwa co to jest
Definicja Zakres pełnomocnictwa procesowego w prawie. Znaczenie procesowe obejmuje z samego prawa.

Czy przydatne?

Definicja Zakres pełnomocnictwa procesowego w prawie

Definicja z ang. The scope of power of attorney, z niem. Der Umfang der Vollmacht.

Słownik: Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:
1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako także wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi albo radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa, jeśli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru wydatków procesu od strony przeciwnej.
art. 91 k.p.c.

Czym jest Zakres pełnomocnictwa znaczenie w Słownik prawo Z .