Zaległość podatkowa co to jest
Definicja Zaległość podatkowa w prawie. Znaczenie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie.

Czy przydatne?

Definicja Zaległość podatkowa w prawie

Definicja z ang. Tax arrears, z niem. Steuerrückstände.

Słownik ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA: Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art. 23a, albo ratę podatku.
art. 51 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zaległość podatkowa.
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zaległość podatkowa.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zaległość podatkowa.
Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu zaległość podatkowa.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zaległość podatkowa.

Czym jest Zaległość podatkowa znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: