Zaległość podatkowa co to jest
Definicja Zaległość podatkowa w prawie. Znaczenie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie.

Czy przydatne?

Definicja Zaległość podatkowa w prawie

Definicja z ang. Tax arrears, z niem. Steuerrückstände.

Słownik ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA: Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art. 23a, albo ratę podatku.
art. 51 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Zarzuty Poręczyciela:
Wyjaśnienie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie zaległość podatkowa.
Znaczenie Zawieszenie Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowanie z urzędu: 1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez zaległość podatkowa.
Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zaległość podatkowa.
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zaległość podatkowa.
Znaczenie Zażalenie Wierzyciela W Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny zaległość podatkowa.

Czym jest Zaległość podatkowa znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: