Zaległość podatkowa co to jest
Definicja Zaległość podatkowa w prawie. Znaczenie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie.

Czy przydatne?

Definicja Zaległość podatkowa w prawie

Definicja z ang. Tax arrears, z niem. Steuerrückstände.

Słownik ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA: Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art. 23a, albo ratę podatku.
art. 51 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zaległość podatkowa.
Znaczenie Zobowiązanie Podatkowe:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych zaległość podatkowa.
Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zaległość podatkowa.
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zaległość podatkowa.
Znaczenie Zasada Swobody Umów:
Wyjaśnienie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu zaległość podatkowa.

Czym jest Zaległość podatkowa znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: