Zarządca drogi co to jest
Definicja Zarządca drogi w prawie. Znaczenie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych.

Czy przydatne?

Definicja Zarządca drogi w prawie

Definicja z ang. The manager of the road, z niem. Der Manager der Straße.

Słownik ZARZĄDCA DROGI: Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Zbrodnia:
Wyjaśnienie zakazany w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą.Art. 7 § 2 kodeksu karnego Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie.Art. 8 kodeksu karnego zarządca drogi.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zarządca drogi.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zarządca drogi.
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zarządca drogi.
Znaczenie Zażalenie Wierzyciela W Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny zarządca drogi.

Czym jest Zarządca drogi znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: