Zarządca drogi co to jest
Definicja Zarządca drogi w prawie. Znaczenie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych.

Czy przydatne?

Definicja Zarządca drogi w prawie

Definicja z ang. The manager of the road, z niem. Der Manager der Straße.

Słownik ZARZĄDCA DROGI: Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarządca drogi.
Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zarządca drogi.
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zarządca drogi.
Znaczenie Zrzeczenie Się Dziedziczenia:
Wyjaśnienie Spadkobierca ustawowy może poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Art. 1048 kodeksu cywilnego zarządca drogi.
Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu zarządca drogi.

Czym jest Zarządca drogi znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: