Zarządca drogi co to jest
Definicja Zarządca drogi w prawie. Znaczenie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych.

Czy przydatne?

Definicja Zarządca drogi w prawie

Definicja z ang. The manager of the road, z niem. Der Manager der Straße.

Słownik ZARZĄDCA DROGI: Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zarządca drogi.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zarządca drogi.
Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zarządca drogi.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zarządca drogi.
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zarządca drogi.

Czym jest Zarządca drogi znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: