Zarządzający lotnkiem co to jest
Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie. Znaczenie został wpisany jako zarządzający do rejestru.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie

Definicja z ang. The airport, z niem. Der Flughafen.

Słownik ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM: Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych
art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Zachowek:
Wyjaśnienie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa:
Wyjaśnienie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zarządzający lotniskiem.

Czym jest Zarządzający lotniskiem znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: