Zarządzający lotnkiem co to jest
Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie. Znaczenie został wpisany jako zarządzający do rejestru.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie

Definicja z ang. The airport, z niem. Der Flughafen.

Słownik ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM: Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych
art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zachowek:
Wyjaśnienie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zarządzający lotniskiem.

Czym jest Zarządzający lotniskiem znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: