Zarządzający lotnkiem co to jest
Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie. Znaczenie został wpisany jako zarządzający do rejestru.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie

Definicja z ang. The airport, z niem. Der Flughafen.

Słownik ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM: Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych
art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zobowiązanie Przemienne:
Wyjaśnienie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zarządzający lotniskiem.

Czym jest Zarządzający lotniskiem znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: