Zarządzający lotnkiem co to jest
Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie. Znaczenie został wpisany jako zarządzający do rejestru.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzający lotniskiem w prawie

Definicja z ang. The airport, z niem. Der Flughafen.

Słownik ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM: Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych
art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zarządzający lotniskiem.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zarządzający lotniskiem.

Czym jest Zarządzający lotniskiem znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: