Zarzuty poręczyciela co to jest
Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie. Znaczenie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie

Definicja z ang. allegations guarantor, z niem. Behauptungen Garant.

Słownik ZARZUTY PORĘCZYCIELA: Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich lub uznał roszczenie wierzyciela. W przypadku śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z regulaminów prawa spadkowego.
Art. 883 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zażalenie Wierzyciela W Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zasada Swobody Umów:
Wyjaśnienie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zgłoszenie Celne:
Wyjaśnienie którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zarzuty poręczyciela.

Czym jest Zarzuty poręczyciela znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: