Zarzuty poręczyciela co to jest
Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie. Znaczenie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie

Definicja z ang. allegations guarantor, z niem. Behauptungen Garant.

Słownik ZARZUTY PORĘCZYCIELA: Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich lub uznał roszczenie wierzyciela. W przypadku śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z regulaminów prawa spadkowego.
Art. 883 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zarzuty poręczyciela.

Czym jest Zarzuty poręczyciela znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: