Zarzuty poręczyciela co to jest
Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie. Znaczenie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie

Definicja z ang. allegations guarantor, z niem. Behauptungen Garant.

Słownik: Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich lub uznał roszczenie wierzyciela. W przypadku śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z regulaminów prawa spadkowego.
Art. 883 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zarzuty poręczyciela znaczenie w Słownik prawo Z .