Zarzuty poręczyciela co to jest
Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie. Znaczenie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie.

Czy przydatne?

Definicja Zarzuty poręczyciela w prawie

Definicja z ang. allegations guarantor, z niem. Behauptungen Garant.

Słownik ZARZUTY PORĘCZYCIELA: Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich lub uznał roszczenie wierzyciela. W przypadku śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z regulaminów prawa spadkowego.
Art. 883 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zarzuty poręczyciela.
Znaczenie Zwrot Podatku:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach zarzuty poręczyciela.

Czym jest Zarzuty poręczyciela znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: