Zasada swobody umów co to jest
Definicja Zasada swobody umów w prawie. Znaczenie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania.

Czy przydatne?

Definicja Zasada swobody umów w prawie

Definicja z ang. The principle of freedom of contract, z niem. Das Prinzip der Vertragsfreiheit.

Słownik: Strony zawierające umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Art. 353(1) kodeksu cywilnego.

Czym jest Zasada swobody umów znaczenie w Słownik prawo Z .