Zaspokojenie potrzeb rodziny co to jest
Definicja Zaspokojenie potrzeb rodziny w prawie. Znaczenie obowiązani są, każdy wg swych sił i.

Czy przydatne?

Definicja Zaspokojenie potrzeb rodziny w prawie

Definicja z ang. Meeting the needs of the family, z niem. Die Erfüllung der Bedürfnisse der Familie.

Słownik ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może bazować również, w całości albo w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zawieszenie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zezwolenie (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zaspokojenie potrzeb rodziny.

Czym jest Zaspokojenie potrzeb rodziny znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: