Zaspokojenie potrzeb rodziny co to jest
Definicja Zaspokojenie potrzeb rodziny w prawie. Znaczenie obowiązani są, każdy wg swych sił i.

Czy przydatne?

Definicja Zaspokojenie potrzeb rodziny w prawie

Definicja z ang. Meeting the needs of the family, z niem. Die Erfüllung der Bedürfnisse der Familie.

Słownik ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może bazować również, w całości albo w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa Przez Pełnomocnika:
Wyjaśnienie sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zgłoszenie Celne:
Wyjaśnienie którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zaspokojenie potrzeb rodziny.

Czym jest Zaspokojenie potrzeb rodziny znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: