Zaspokojenie potrzeb rodziny co to jest
Definicja Zaspokojenie potrzeb rodziny w prawie. Znaczenie obowiązani są, każdy wg swych sił i.

Czy przydatne?

Definicja Zaspokojenie potrzeb rodziny w prawie

Definicja z ang. Meeting the needs of the family, z niem. Die Erfüllung der Bedürfnisse der Familie.

Słownik ZASPOKOJENIE POTRZEB RODZINY: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może bazować również, w całości albo w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zwolnienie Towarów:
Wyjaśnienie poprzez organy celne umożliwiająca użycie towarów w celach ustalonych poprzez procedurę celną, jaką zostały objęte Art. 4 pkt 20 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zaspokojenie potrzeb rodziny.
Znaczenie Zobowiązanie Podatkowe:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych zaspokojenie potrzeb rodziny.

Czym jest Zaspokojenie potrzeb rodziny znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: