Zawarcie małżeństwa co to jest
Definicja Zawarcie małżeństwa w prawie. Znaczenie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie.

Czy przydatne?

Definicja Zawarcie małżeństwa w prawie

Definicja z ang. marriage contract, z niem. Ehevertrag.

Słownik: Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważane jest za zawarte w momencie złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
Art. 1 Kodeksu rodzinnego.

Czym jest Zawarcie małżeństwa znaczenie w Słownik prawo Z .