Zawieszenie biegu co to jest
Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie. Znaczenie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie

Definicja z ang. The suspension of the limitation period, z niem. Die Aussetzung der Verjährungsfrist.

Słownik ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA: Bieg przedawnienia nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej;
co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej umiejętności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę albo kuratelę - poprzez czas sprawowania poprzez te osoby opieki albo kurateli;
co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - poprzez czas trwania małżeństwa;
co do wszelkich roszczeń, gdy na skutek siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - poprzez czas trwania przeszkody.
Art. 121 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zezwolenie (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zwolnienie Towarów:
Wyjaśnienie poprzez organy celne umożliwiająca użycie towarów w celach ustalonych poprzez procedurę celną, jaką zostały objęte Art. 4 pkt 20 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zawieszenie biegu przedawnienia.
Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zawieszenie biegu przedawnienia.

Czym jest Zawieszenie biegu znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: