Zawieszenie biegu co to jest
Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie. Znaczenie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie biegu przedawnienia w prawie

Definicja z ang. The suspension of the limitation period, z niem. Die Aussetzung der Verjährungsfrist.

Słownik: Bieg przedawnienia nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej;
co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej umiejętności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę albo kuratelę - poprzez czas sprawowania poprzez te osoby opieki albo kurateli;
co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - poprzez czas trwania małżeństwa;
co do wszelkich roszczeń, gdy na skutek siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - poprzez czas trwania przeszkody.
Art. 121 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zawieszenie biegu znaczenie w Słownik prawo Z .