Zawieszenie postępowania co to jest
Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie. Znaczenie postępowanie z urzędu: 1) w.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie

Definicja z ang. Suspension of Civil Procedure, z niem. Die Aussetzung der Zivilprozess.

Słownik ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
2) jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
3) jeśli strona albo jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej w wyniku niezwykłych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
4) jeśli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, lub ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda.
art. 174 k.p.c.

Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zawieszenie postępowania cywilnego.

Czym jest Zawieszenie postępowania znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: