Zawieszenie postępowania co to jest
Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie. Znaczenie postępowanie z urzędu: 1) w.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie

Definicja z ang. Suspension of Civil Procedure, z niem. Die Aussetzung der Zivilprozess.

Słownik ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
2) jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
3) jeśli strona albo jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej w wyniku niezwykłych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
4) jeśli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, lub ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda.
art. 174 k.p.c.

Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa Przez Pełnomocnika:
Wyjaśnienie sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zobowiązanie:
Wyjaśnienie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zarządzający Lotniskiem:
Wyjaśnienie Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze zawieszenie postępowania cywilnego.

Czym jest Zawieszenie postępowania znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: