Zawieszenie postępowania co to jest
Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie. Znaczenie postępowanie z urzędu: 1) w.

Czy przydatne?

Definicja Zawieszenie postępowania cywilnego w prawie

Definicja z ang. Suspension of Civil Procedure, z niem. Die Aussetzung der Zivilprozess.

Słownik ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
2) jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
3) jeśli strona albo jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej w wyniku niezwykłych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
4) jeśli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, lub ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda.
art. 174 k.p.c.

Znaczenie Zobowiązanie Podatkowe:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa:
Wyjaśnienie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy zawieszenie postępowania cywilnego.
Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zawieszenie postępowania cywilnego.

Czym jest Zawieszenie postępowania znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: