Zażalenie wierzyciela w co to jest
Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie. Znaczenie obowiązku o.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Complaint creditor administrative enforcement, z niem. Beschwerde Gläubiger der Verwaltungsvollstreckung.

Słownik ZAŻALENIE WIERZYCIELA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Jeśli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

art. 39 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zobowiązanie Podatkowe:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zrzeczenie Się Dziedziczenia:
Wyjaśnienie Spadkobierca ustawowy może poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Art. 1048 kodeksu cywilnego zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.

Czym jest Zażalenie wierzyciela w znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: