Zażalenie wierzyciela w co to jest
Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie. Znaczenie obowiązku o.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Complaint creditor administrative enforcement, z niem. Beschwerde Gläubiger der Verwaltungsvollstreckung.

Słownik ZAŻALENIE WIERZYCIELA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Jeśli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

art. 39 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zobowiązanie:
Wyjaśnienie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.

Czym jest Zażalenie wierzyciela w znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: