Zażalenie wierzyciela w co to jest
Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie. Znaczenie obowiązku o.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Complaint creditor administrative enforcement, z niem. Beschwerde Gläubiger der Verwaltungsvollstreckung.

Słownik ZAŻALENIE WIERZYCIELA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Jeśli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

art. 39 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.
Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej.

Czym jest Zażalenie wierzyciela w znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: