Zażalenie wierzyciela w co to jest
Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie. Znaczenie obowiązku o.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Complaint creditor administrative enforcement, z niem. Beschwerde Gläubiger der Verwaltungsvollstreckung.

Słownik: Jeśli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

art. 39 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Zażalenie wierzyciela w znaczenie w Słownik prawo Z .