Zbywanie albo nabywanie co to jest
Definicja Zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.

Czy przydatne?

Definicja Zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.) w prawie

Definicja z ang. Disposal or acquisition of real estate (according to the Law on Real Estate - przyp.red.), z niem. Verkauf oder Erwerb von Immobilien (nach dem Gesetz über die Real Estate -. Przyp.red).

Słownik ZBYWANIE ALBO NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI (WG USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - PRZYP.RED.): Dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste
art. 4 pkt 3b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
.

Znaczenie Zakaz Dyskryminacji Pracownika:
Wyjaśnienie dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia albo pośrednia, zwłaszcza z racji na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).

Czym jest Zbywanie albo nabywanie znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: