Zbywanie albo nabywanie co to jest
Definicja Zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.

Czy przydatne?

Definicja Zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.) w prawie

Definicja z ang. Disposal or acquisition of real estate (according to the Law on Real Estate - przyp.red.), z niem. Verkauf oder Erwerb von Immobilien (nach dem Gesetz über die Real Estate -. Przyp.red).

Słownik ZBYWANIE ALBO NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI (WG USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - PRZYP.RED.): Dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste
art. 4 pkt 3b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
.

Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zbywanie albo nabywanie nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyp.red.).

Czym jest Zbywanie albo nabywanie znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: