Zdolność sądowa w sprawie co to jest
Definicja Zdolność sądowa w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie fizyczna i prawna ma umiejętność.

Czy przydatne?

Definicja Zdolność sądowa w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The ability of judicial cooperation in civil case, z niem. Die Fähigkeit der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilverfahren.

Słownik ZDOLNOŚĆ SĄDOWA W SPRAWIE CYWILNEJ: Każda osoba fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje ( umiejętność prawną.
( umiejętność sądową mają również organizacje socjalne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących regulaminów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.
art. 64 k.p.c.

Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zdolność sądowa w sprawie cywilnej.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zdolność sądowa w sprawie cywilnej.
Znaczenie Zastępcza Kara Aresztu:
Wyjaśnienie grzywny w stawce przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody poprzez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania zdolność sądowa w sprawie cywilnej.
Znaczenie Zobowiązanie Przemienne:
Wyjaśnienie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności zdolność sądowa w sprawie cywilnej.
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zdolność sądowa w sprawie cywilnej.

Czym jest Zdolność sądowa w sprawie znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: