Zdolność sądowa w sprawie co to jest
Definicja Zdolność sądowa w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie fizyczna i prawna ma umiejętność.

Czy przydatne?

Definicja Zdolność sądowa w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The ability of judicial cooperation in civil case, z niem. Die Fähigkeit der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilverfahren.

Słownik: Każda osoba fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje ( umiejętność prawną.
( umiejętność sądową mają również organizacje socjalne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących regulaminów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.
art. 64 k.p.c.

Czym jest Zdolność sądowa w sprawie znaczenie w Słownik prawo Z .