Zezwolenie (według ustawy o co to jest
Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Authorization (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Authorization (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik ZEZWOLENIE (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Decyzja administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego
art. 4 pkt 18 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Zezwolenie (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: