Zezwolenie (według ustawy o co to jest
Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Authorization (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Authorization (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik: Decyzja administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego
art. 4 pkt 18 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Czym jest Zezwolenie (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo Z .