Zezwolenie (według ustawy o co to jest
Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Authorization (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Authorization (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik ZEZWOLENIE (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Decyzja administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego
art. 4 pkt 18 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zasada Swobody Umów:
Wyjaśnienie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa:
Wyjaśnienie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zapis:
Wyjaśnienie poprzez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego albo testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Spadkodawca może obciążyć zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zarządzający Lotniskiem:
Wyjaśnienie Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zezwolenie Zagraniczne (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i zezwolenie (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Zezwolenie (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: