Zezwolenie zagraniczne co to jest
Definicja Zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Allowing foreign (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Fremd Zulassen (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. ed. Ed).

Słownik ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednorazowo albo wielokrotnie, do albo z terytorium państwa określonego w zezwoleniu albo tranzytem poprzez jego terytorium
art. 4 pkt 19 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zakaz Konkurencji:
Wyjaśnienie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani także świadczyć pracy w ramach relacji pracy albo na innej podstawie na rzecz podmiotu zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Zezwolenie zagraniczne znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: