Zezwolenie zagraniczne co to jest
Definicja Zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie.

Czy przydatne?

Definicja Zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Allowing foreign (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Fremd Zulassen (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. ed. Ed).

Słownik ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa albo organizacji międzynarodowej poprzez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednorazowo albo wielokrotnie, do albo z terytorium państwa określonego w zezwoleniu albo tranzytem poprzez jego terytorium
art. 4 pkt 19 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Zasiedzenie Nieruchomości:
Wyjaśnienie nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba iż uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zezwolenie zagraniczne (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Zezwolenie zagraniczne znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: