Zgłoszenie celne co to jest
Definicja Zgłoszenie celne w prawie. Znaczenie którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony.

Czy przydatne?

Definicja Zgłoszenie celne w prawie

Definicja z ang. Customs declaration, z niem. Zollerklärung.

Słownik ZGŁOSZENIE CELNE: Czynność, przez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną
Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zgłoszenie celne.
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zgłoszenie celne.
Znaczenie Zasada Swobody Umów:
Wyjaśnienie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu zgłoszenie celne.
Znaczenie Zmiana Reprezentanta Grupy:
Wyjaśnienie niż połowy członków ekipy sąd może dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie zgłoszenie celne.
Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zgłoszenie celne.

Czym jest Zgłoszenie celne znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: