Zgłoszenie opłaty (EETS co to jest
Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty.

Czy przydatne?

Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Application fees (EETS), z niem. Anmeldegebühren (EETS).

Słownik ZGŁOSZENIE OPŁATY (EETS): Znaczy oświadczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot pobierający koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zakaz Anatocyzmu:
Wyjaśnienie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zrzeczenie Się Dziedziczenia:
Wyjaśnienie Spadkobierca ustawowy może poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Art. 1048 kodeksu cywilnego zgłoszenie opłaty (eets).

Czym jest Zgłoszenie opłaty (EETS znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: