Zgłoszenie opłaty (EETS co to jest
Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty.

Czy przydatne?

Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Application fees (EETS), z niem. Anmeldegebühren (EETS).

Słownik ZGŁOSZENIE OPŁATY (EETS): Znaczy oświadczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot pobierający koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zwrot Podatku:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach zgłoszenie opłaty (eets).

Czym jest Zgłoszenie opłaty (EETS znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: