Zgłoszenie opłaty (EETS co to jest
Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty.

Czy przydatne?

Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Application fees (EETS), z niem. Anmeldegebühren (EETS).

Słownik ZGŁOSZENIE OPŁATY (EETS): Znaczy oświadczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot pobierający koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zakaz Konkurencji:
Wyjaśnienie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani także świadczyć pracy w ramach relacji pracy albo na innej podstawie na rzecz podmiotu zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zasiedzenie Nieruchomości:
Wyjaśnienie nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba iż uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zgłoszenie opłaty (eets).

Czym jest Zgłoszenie opłaty (EETS znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: