Zgłoszenie opłaty (EETS co to jest
Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty.

Czy przydatne?

Definicja Zgłoszenie opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Application fees (EETS), z niem. Anmeldegebühren (EETS).

Słownik ZGŁOSZENIE OPŁATY (EETS): Znaczy oświadczenie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot pobierający koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zastępcza Kara Aresztu:
Wyjaśnienie grzywny w stawce przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody poprzez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zgłoszenie opłaty (eets).
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zgłoszenie opłaty (eets).

Czym jest Zgłoszenie opłaty (EETS znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: