Zgoda współmałżonka co to jest
Definicja Zgoda współmałżonka w prawie. Znaczenie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności.

Czy przydatne?

Definicja Zgoda współmałżonka w prawie

Definicja z ang. the spouse, z niem. der Ehegatte.

Słownik ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA: Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania nieruchomości do używania albo pobierania z niej pożytków,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego obiektem jest budynek albo lokal,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa,
darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Art. 37 (9) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zawieszenie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zysk:
Wyjaśnienie stworzenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie powiększenia wartości aktywów, lub pomniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zgoda współmałżonka.

Czym jest Zgoda współmałżonka znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: