Zgoda współmałżonka co to jest
Definicja Zgoda współmałżonka w prawie. Znaczenie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności.

Czy przydatne?

Definicja Zgoda współmałżonka w prawie

Definicja z ang. the spouse, z niem. der Ehegatte.

Słownik: Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania nieruchomości do używania albo pobierania z niej pożytków,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego obiektem jest budynek albo lokal,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa,
darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Art. 37 (9) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czym jest Zgoda współmałżonka znaczenie w Słownik prawo Z .