Zgoda współmałżonka co to jest
Definicja Zgoda współmałżonka w prawie. Znaczenie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności.

Czy przydatne?

Definicja Zgoda współmałżonka w prawie

Definicja z ang. the spouse, z niem. der Ehegatte.

Słownik ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA: Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania nieruchomości do używania albo pobierania z niej pożytków,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego obiektem jest budynek albo lokal,
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa,
darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Art. 37 (9) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zapis:
Wyjaśnienie poprzez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego albo testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Spadkodawca może obciążyć zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zgoda współmałżonka.
Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zgoda współmałżonka.

Czym jest Zgoda współmałżonka znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: