Zielona Karta co to jest
Definicja Zielona Karta w prawie. Znaczenie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy przydatne?

Definicja Zielona Karta w prawie

Definicja z ang. green card, z niem. grüne Karte.

Słownik: Mmiędzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego
Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

.

Czym jest Zielona Karta znaczenie w Słownik prawo Z .