Znaczący inwestor co to jest
Definicja Znaczący inwestor w prawie. Znaczenie posiadającą w innej jednostce - niebędącej.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący inwestor w prawie

Definicja z ang. significant investor, z niem. bedeutender Investor.

Słownik ZNACZĄCY INWESTOR: Spółkę handlową, posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeśli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu albo sprawowanie współkontroli.
Art. 3 ust. 38 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 znaczący inwestor.
Znaczenie Zatarcie Skazania:
Wyjaśnienie skazania uważane jest je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za znaczący inwestor.
Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie znaczący inwestor.
Znaczenie Zwrot Podatku:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach znaczący inwestor.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie znaczący inwestor.

Czym jest Znaczący inwestor znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: