Znaczący wpływ na inną co to jest
Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie. Znaczenie sprawowania kontroli albo.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie

Definicja z ang. Significant influence over another entity, z niem. Ein maßgeblicher Einfluss auf ein anderes Unternehmen.

Słownik: Niemającą znamion sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki.
Art. 3 ust. 36 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Znaczący wpływ na inną znaczenie w Słownik prawo Z .