Znaczący wpływ na inną co to jest
Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie. Znaczenie sprawowania kontroli albo.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie

Definicja z ang. Significant influence over another entity, z niem. Ein maßgeblicher Einfluss auf ein anderes Unternehmen.

Słownik ZNACZĄCY WPŁYW NA INNĄ JEDNOSTKĘ: Niemającą znamion sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki.
Art. 3 ust. 36 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zatarcie Skazania:
Wyjaśnienie skazania uważane jest je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zasiedzenie Nieruchomości:
Wyjaśnienie nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba iż uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa znaczący wpływ na inną jednostkę.

Czym jest Znaczący wpływ na inną znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: