Znaczący wpływ na inną co to jest
Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie. Znaczenie sprawowania kontroli albo.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie

Definicja z ang. Significant influence over another entity, z niem. Ein maßgeblicher Einfluss auf ein anderes Unternehmen.

Słownik ZNACZĄCY WPŁYW NA INNĄ JEDNOSTKĘ: Niemającą znamion sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki.
Art. 3 ust. 36 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zawieszenie Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowanie z urzędu: 1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zwolnienie Z Długu:
Wyjaśnienie Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Art. 508 kodeksu cywilnego znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zajęcie Zabezpieczające:
Wyjaśnienie zabezpieczające - rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości znaczący wpływ na inną jednostkę.

Czym jest Znaczący wpływ na inną znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: