Znaczący wpływ na inną co to jest
Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie. Znaczenie sprawowania kontroli albo.

Czy przydatne?

Definicja Znaczący wpływ na inną jednostkę w prawie

Definicja z ang. Significant influence over another entity, z niem. Ein maßgeblicher Einfluss auf ein anderes Unternehmen.

Słownik ZNACZĄCY WPŁYW NA INNĄ JEDNOSTKĘ: Niemającą znamion sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki.
Art. 3 ust. 36 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zatarcie Skazania:
Wyjaśnienie skazania uważane jest je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zobowiązanie Przemienne:
Wyjaśnienie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności znaczący wpływ na inną jednostkę.
Znaczenie Zasiedzenie Nieruchomości:
Wyjaśnienie nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba iż uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie znaczący wpływ na inną jednostkę.

Czym jest Znaczący wpływ na inną znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: