Zobowiązania finansowe co to jest
Definicja Zobowiązania finansowe w prawie. Znaczenie jednostki do wydania aktywów finansowych lub.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania finansowe w prawie

Definicja z ang. Financial liabilities, z niem. Finanzverbindlichkeiten.

Słownik ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE: Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach.
Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zobowiązania finansowe.
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zobowiązania finansowe.
Znaczenie Zarzuty Poręczyciela:
Wyjaśnienie podnieść przeciwko wierzycielowi wszelakie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; zwłaszcza poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie zobowiązania finansowe.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zobowiązania finansowe.
Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązania finansowe.

Czym jest Zobowiązania finansowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: