Zobowiązania krótkoterminowe co to jest
Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie. Znaczenie tytułu dostaw i usług, a również całość.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie

Definicja z ang. Current liabilities, z niem. kurzfristige Verbindlichkeiten.

Słownik: Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Zobowiązania krótkoterminowe znaczenie w Słownik prawo Z .