Zobowiązania krótkoterminowe co to jest
Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie. Znaczenie tytułu dostaw i usług, a również całość.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie

Definicja z ang. Current liabilities, z niem. kurzfristige Verbindlichkeiten.

Słownik ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Znaczący Inwestor:
Wyjaśnienie posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczny wpływ albo sprawującą współkontrolę nad tą jednostką zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zapis:
Wyjaśnienie poprzez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego albo testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Spadkodawca może obciążyć zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zawieszenie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie nie zaczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zawieszenie Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowanie z urzędu: 1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez zobowiązania krótkoterminowe.

Czym jest Zobowiązania krótkoterminowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: