Zobowiązania krótkoterminowe co to jest
Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie. Znaczenie tytułu dostaw i usług, a również całość.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie

Definicja z ang. Current liabilities, z niem. kurzfristige Verbindlichkeiten.

Słownik ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zaspokojenie Potrzeb Rodziny:
Wyjaśnienie obowiązani są, każdy wg swych sił i swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zakaz Konkurencji:
Wyjaśnienie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani także świadczyć pracy w ramach relacji pracy albo na innej podstawie na rzecz podmiotu zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zarządzający Lotniskiem:
Wyjaśnienie Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze zobowiązania krótkoterminowe.

Czym jest Zobowiązania krótkoterminowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: