Zobowiązania krótkoterminowe co to jest
Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie. Znaczenie tytułu dostaw i usług, a również całość.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania krótkoterminowe w prawie

Definicja z ang. Current liabilities, z niem. kurzfristige Verbindlichkeiten.

Słownik ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zobowiązanie:
Wyjaśnienie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zagraniczna Firma Inwestycyjna:
Wyjaśnienie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w razie gdy regulaminy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z zobowiązania krótkoterminowe.
Znaczenie Zasiedzenie Nieruchomości:
Wyjaśnienie nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba iż uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie zobowiązania krótkoterminowe.

Czym jest Zobowiązania krótkoterminowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: