Zobowiązania warunkowe co to jest
Definicja Zobowiązania warunkowe w prawie. Znaczenie świadczeń, których stworzenie jest uzależnione.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania warunkowe w prawie

Definicja z ang. contingent liabilities, z niem. Eventualverbindlichkeiten.

Słownik ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń.
Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zaległość Podatkowa:
Wyjaśnienie podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zobowiązania warunkowe.

Czym jest Zobowiązania warunkowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: