Zobowiązania warunkowe co to jest
Definicja Zobowiązania warunkowe w prawie. Znaczenie świadczeń, których stworzenie jest uzależnione.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania warunkowe w prawie

Definicja z ang. contingent liabilities, z niem. Eventualverbindlichkeiten.

Słownik: Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń.
Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Zobowiązania warunkowe znaczenie w Słownik prawo Z .