Zobowiązania warunkowe co to jest
Definicja Zobowiązania warunkowe w prawie. Znaczenie świadczeń, których stworzenie jest uzależnione.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania warunkowe w prawie

Definicja z ang. contingent liabilities, z niem. Eventualverbindlichkeiten.

Słownik ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń.
Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Zarządca Drogi:
Wyjaśnienie zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zachowek:
Wyjaśnienie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie zobowiązania warunkowe.
Znaczenie Zysk:
Wyjaśnienie stworzenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie powiększenia wartości aktywów, lub pomniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zobowiązania warunkowe.

Czym jest Zobowiązania warunkowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: