Zobowiązanie co to jest
Definicja Zobowiązanie w prawie. Znaczenie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie w prawie

Definicja z ang. Commitment, z niem. Engagement.

Słownik ZOBOWIĄZANIE: Wynikający z przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki.
Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości.
Zobowiązanie bazuje na tym, iż wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może bazować na działaniu lub na zaniechaniu.
Art. 353 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zakaz Konkurencji:
Wyjaśnienie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani także świadczyć pracy w ramach relacji pracy albo na innej podstawie na rzecz podmiotu zobowiązanie.
Znaczenie Zieleń Przydrożna:
Wyjaśnienie umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu zwłaszcza ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem poprzez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zobowiązanie.
Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zobowiązanie.
Znaczenie Zdolność Procesowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie czynności procesowych (umiejętność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba zobowiązanie.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zobowiązanie.

Czym jest Zobowiązanie znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: