Zobowiązanie co to jest
Definicja Zobowiązanie w prawie. Znaczenie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie w prawie

Definicja z ang. Commitment, z niem. Engagement.

Słownik ZOBOWIĄZANIE: Wynikający z przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki.
Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości.
Zobowiązanie bazuje na tym, iż wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może bazować na działaniu lub na zaniechaniu.
Art. 353 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zatarcie Skazania:
Wyjaśnienie skazania uważane jest je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za zobowiązanie.
Znaczenie Zysk:
Wyjaśnienie stworzenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie powiększenia wartości aktywów, lub pomniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zobowiązanie.
Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zobowiązanie.
Znaczenie Zobowiązanie Przemienne:
Wyjaśnienie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności zobowiązanie.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązanie.

Czym jest Zobowiązanie znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: