Zwolnienie spod egzekucji co to jest
Definicja Zwolnienie spod egzekucji w prawie. Znaczenie egzekucji - rozumie się poprzez to.

Czy przydatne?

Definicja Zwolnienie spod egzekucji w prawie

Definicja z ang. Exemption from execution, z niem. Befreiung von der Ausführung.

Słownik: Zwolnienie spod egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego.
art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Zwolnienie spod egzekucji znaczenie w Słownik prawo Z .