Andegawenowie w Polsce co to jest
Jak było Andegawenowie w Polsce. Definicja Ogromny zawarł układ sukcesyjny z królem Węgier.

Czy przydatne?

Co to znaczy Polsce W Andegawenowie definicja

Słownik ANDEGAWENOWIE W POLSCE: W 1338 roku w momencie zjazdu w Wyszehradzie Kazimierz Ogromny zawarł układ sukcesyjny z królem Węgier Ludwikiem, na mocy którego po bezdzietnej śmierci króla władzę w Polsce mieli objąć Andegawenowie. Wobec braku męskiego potomka, w 1368 roku Kazimierz przelał prawa synowskie na wnuka – Kaźka Słupskiego. Decyzję swą władca potwierdził w testamencie, zapisując Kaźkowi ziemię dobrzyńską, sieradzką i łęczycką i część Kujaw. Zapis ten został jednak unieważniony poprzez zwolenników Ludwika Węgierskiego, który – uprzedzony o chorobie Kazimierza Wielkiego – przybył do Krakowa dwa dni po śmierci króla i niezwłocznie koronował się na władcę Polski. Ludwik Węgierski sprawował rządy w państwie przez swą matkę Elżbietę (siostra Kazimierza Wielkiego), która została regentką, a po jej śmierci – za pośrednictwem panów polskich. Brak silnej władzy królewskiej spowodował stan anarchii politycznej i utraty terytorialne na rzecz Litwy i Brandenburgii; nie zahamował jednak rozwoju gospodarczego państwie. Chcąc zapewnić w Polsce sukcesję jednej ze swych córek, w 1374 roku Ludwik Węgierski wydał przywilej dla szlachty. Warto pamiętać Rządy Ludwika Węgierskiego w Polsce miały mocną opozycję, która usiłowała osadzić na tronie Kaźka Słupskiego, a następnie księcia Władysława Białego. Jeden z możnowładców, Janko z Czarnkowa, w połowie 1371 roku próbował nawet wykraść z grobowca Kazimierza Wielkiego grobowe insygnia koronacyjne, bo normalną koronę, jabłko, berło i szaty koronacyjne Ludwik wywiózł na Węgry. Poezja F. Kiryk: Ogromny władca i jego następca. Kraków 1992. R. Grodecki, St. Zachorowski, J. Dąbrowski: Dzieje Polski średniowiecznej. Tom II. Od roku 1333 do 1506. Kraków 1995. Daty lata 1370-1382 - unia polsko-węgierska rządy Ludwika Węgierskiego w Polsce 1374 rok - przywilej koszycki.

Słownik Absolutyzm W Europie:
Informacje historycznych zachodzących we Francji doszło do ukształtowania się w tym kraju w XVII wieku nowej formy rządów – absolutyzmu. Władza arystokracji i hugenotów została ograniczona do minimum na rzecz andegawenowie w polsce co znaczy.

Kim był, co zrobił Andegawenowie w Polsce z historii w Słownik historia A .

  • Dodano:
  • Autor: