Frankowie co to jest
Jak było Frankowie. Definicja się w północnej Galii. Zjednoczenia plemion frankijskich dokonał na.

Czy przydatne?

Co to znaczy Frankowie definicja

Słownik FRANKOWIE: Frankowie byli ludem germańskim, który w IV wieku osiedlił się w północnej Galii. Zjednoczenia plemion frankijskich dokonał na przełomie V i VI wieku Chlodwig. Dla umocnienia swego państwa w 496 roku przyjął on chrześcijaństwo. Po śmierci Chlodwiga kraj frankijskie przeżywało kryzys. Faktyczną władzę w kraju sprawowali urzędnicy dworscy zwani majordomami. Jeden z nich, Pepin Krótki, obalił dynastię Merowingów i został koronowany poprzez papieża na króla Franków. W zamian za to Pepin udzielił pomocy papieżowi w walce z Longobardamii pokonawszy ich zbrojnie, przekazał ich ziemie w 756 roku papieżowi, tworząc w ten sposób podstawy Państwa Kościelnego. kraj Franków było monarchią patrymonialną. Warto pamiętać Najpierw VIII wieku Arabowie, kontynuując swe podboje, zaatakowali Akwitanię. Zostali jednak pobici poprzez armię frankijską pod dowództwem Karola Młota w 732 roku w bitwie pod Poitiers. Część historyków uważa to zwycięstwo za fakt, który doprowadził do zahamowania ekspansji Arabów w Europie. Inni (na przykład Benedykt Zientara) negują jednak ten pogląd i uważają, iż znaczenie bitwy pod Poitiers jest przeceniane. Za wydarzenie, które wywołało zahamowanie ekspansji Arabów w Europie, uważają oni przegraną wojnę Arabów z Bizancjum. Definicje monarchia patrymonialna – kraj, gdzie król traktuje swe królestwa jako osobistą własność i dowolnie nim rozporządza, ((na przykład dzieląc je między swych synów kraj Kościelne – kraj, którego świeckim władcą był papież. Powstało w 756 roku, kiedy to król Franków Pepin przekazał papieżowi Stefanowi II ziemie pozyskane na Longobardach. kraj Kościelne zostało zlikwidowane dopiero w XIX wieku. Jego pozostałością jest Watykan Poezja Ch. Lelong: Życie codzienne w Galii Merowingów. Warszawa 1967. G. Faber: Merowingowie i Karolingowie. Warszawa 1994. Daty 496 rok - przyjęcie chrześcijaństwa poprzez władcę Franków, Chlodwiga 756 rok - stworzenie Państwa Kościelnego.

Słownik Feudalizm:
Informacje ustrój społeczno-polityczny i gospodarczy rozpoczął kształtować się w VI-VII wieku w kraju Franków. Geneza stworzenia feudalizmu tkwi w aktach nadawania beneficjum i komendacji. W IX i X wieku doszło frankowie co to jest.
Słownik Funkcjonowanie Wielkiej Koalicji Podczas II Wojny Światowej:
Informacje koalicji antyhitlerowskiej szukać można jeszcze w 1939 roku. Gdy 3 IX formalnie w stanie wojny z Niemcami znalazły się Anglia i Francja, państwa te wspólnie z państwami politycznie związanymi z frankowie definicja.
Słownik Faszyzm Włoski I Niemiecki W Okresie Międzywojennym:
Informacje nie był jedyną ideologią totalitarną w Europie międzywojennej. Jednocześnie rozwijała się gdyż, podobna do niego pod różnymi względami, doktryna faszystowska. Jej kolebki szukać należy we Włoszech, a frankowie co znaczy.

Kim był, co zrobił Frankowie z historii w Słownik historia F .

  • Dodano:
  • Autor: