Kalendarium 1945-2006 co to jest
Jak było Kalendarium 1945-2006. Definicja Warszawy– 4-11 II – narada w Jałcie– 21 VI – zakończenie.

Czy przydatne?

Co to znaczy 2006 1945 Kalendarium definicja

Słownik KALENDARIUM 1945-2006: KALENDARIUM 1945-2006 POLSKA1945 1945– 17 I – wyzwolenie Warszawy– 4-11 II – narada w Jałcie– 21 VI – zakończenie w Moskwie „procesu szesnastu”– 28 VI – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej– 22 VII – uchwała KRN o ustanowieniu Święta Odrodzenia Polski– 2 IX – stworzenie organizacji WiN– 18 X – utworzenie Polskiej Agencji Prasowej 1946– 3 I – ustawa KRN o nacjonalizacji– 14 II – pierwszy po wojnie powszechny lista ludności– 30 VI – referendum– 4 VII – pogrom Żydów w Kielcach– 21 IX – uchwała KRN o trzyletnim planie odbudowy państwie 1947– 19 I – wybory do Sejmu Ustawodawczego– 2 IV – skazanie na karę śmierci Rudolfa Hoessa– 24 IV – start akcji „Wisła”– 21 X – ucieczka Stanisława Mikołajczyka z państwie 1948– 3 VI – start plenum KC PPR zarzucającego Władysławowi Gomułce odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne– 1 V – rozpoczęcie pierwszego kolarskiego wyścigu pokoju– 3 IX – Bolesław Bierut sekretarzem generalnym PPR– 15 XII – start kongresu zjednoczeniowego PPR i części PPS 1949– 30 V – plan sześcioletni – założenia– 27-29 XI – kongres zjednoczeniowy ruchu ludowego 1950– 6 VII – układ w Zgorzelcu; uznanie zachodniej granicy Polski– 9 VII – rozwiązanie Stronnictwa Pracy– 21 VII – ustawa o planie sześcioletnim 1951– 18 I – zniesienie Święta 3 Maja– 6 XI – produkcja pierwszych samochodów M-20 Warszawa 1952– 10 V – wprowadzenie zaopatrzenia kartkowego– 22 VII – uchwalenie Konstytucji PRL– 26 X – wybory do Sejmu 1953– 22 V – utworzenie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk– 26 IX – internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego 1954– 20 VII – uruchomienie huty aluminium w Skawinie– 13 XII – uwolnienie z aresztu domowego Władysława Gomułki 1955– 11-14 V – narada, wskutek której powstaje Układ Warszawski– 21 VII – oddanie do użytku Pałacu Kultury i Edukacji– 31 VII-14 VIII – V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 1956– 12 III – śmierć Bolesława Bieruta– 20 III – Edward Ochab I sekretarzem KC PZPR– 28 VI – wydarzenia poznańskie– 19-21 X – VIII Plenum KC PZPR; Władysław Gomułka I sekretarzem– 29 XI – utworzenie Frontu Jedności Narodu 1957– 25 III – umowa o repatriacji Polaków z ZSRR– 2 X – plan Rapackiego dotyczący strefy bezatomowej w Europie Środkowej– 13 XII – reaktywowanie Najwyższej Izby Kontroli 1958– 25 II – uchwała Sejmu o obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego 1959– 3 II – przywóz do Polski części dóbr narodowych– 2-5 VIII – wizyta Richarda Nixona w Polsce 1960– 27 IV – niepokoje w Nowej Hucie po usunięciu poprzez władze krzyża– 24 IV – obchody tysiąclecia żup solnych w Wieliczce– 18 XI – przyjęcie Polski do GATT 1961– 18 IV – potępienie poprzez rząd PRL ataku amerykańskiego na Kubę– 15 VII – usuwanie nauczania religii ze szkół 1962– 8 I – inauguracja roku Karola Szymanowskiego– 21-25 VII – obchody tysiąclecia Gdańska 1963– 29-30 VI – I Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 1964– 14 III – list 34 intelektualistów przeciw cenzurze 1965– 5-9 IV – przedłużenie na następne 20 lat układu o przyjaźni z ZSRR– 18 XI – orędzie biskupów polskich o pojednaniu z Niemcami 1966– 8 III – odmowa wpuszczenia do Polski papieża Pawła VI– 22 V – po raz pierwszy obchodzony Dzień Strażaka– 1 IX – wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej 1967– XII – start produkcji samochodu Fiat 125p 1968– 8 III – wydarzenia marcowe w Warszawie i w innych ośrodkach akademickich– 21 VIII – udział wojsk polskich w tłumieniu „praskiej wiosny” 1970– 7 XII – układ z RFN– 14 XII – strajki na Wybrzeżu– 20 XII – Edward Gierek nowym I sekretarzem KC PZPR 1971– 26 I – pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego– 11 II – strajk włókniarek w Łodzi– 17 X – beatyfikacja Maksymiliana Kolbego 1972– 25 V – ratyfikacja poprzez Sejm układu polsko-niemieckiego z grudnia 1970 roku 1973– 13 X – zapowiedź wprowadzenia 10-letniej szkoły podstawowej– 17 X – remis z drużyną Anglii na Wembley 1:1; reprezentacja Polski w piłce nożnej jedzie na mistrzostwa świata 1974– 2 IX – otwarcie wystawy XXX-lecie Warszawy 1975– 20-27 IV – po raz pierwszy zorganizowany został Tydzień Kultury Chrześcijańskiej– 28 V – reforma administracyjna; wprowadzenie 49 województw i likwidacja powiatów 1976– 10 II – zmiany w konstytucji PRL; wprowadzenie zapisu o sojuszu z ZSRR i przewodniej roli partii– 25 VI – fala strajków po zapowiedzi znaczących podwyżek cen; Radom, Ursus, Płock– 13 VIII – ponowne wprowadzenie w Polsce mechanizmu kartkowego– 23 IX – stworzenie Komitetu Obrony Robotników (KOR) 1977– 27 II – premiera Człowieka z marmuru– 25 III – stworzenie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela– 29 XII – wizyta w Polsce prezydenta USA Jimmy Cartera 1978– 20 III – Krystyna Chojnowska-Liskiewicz pierwszą kobietą, która opłynęła kulę ziemską– 27 VI – Mirosław Hermaszewski pierwszym Polakiem w kosmosie– 16 X – wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża 1979– 15 II – wybuch w rotundzie PKO w Warszawie; zginęło 49 osób– 2 VI – start pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce– 1 IX – stworzenie Konfederacji Polski Niepodległej (Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew) 1980– 14 VIII – rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej– 16 VIII – stworzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (Lech Wałęsa)– 30 VIII – porozumienie rządu ze strajkującymi w Szczecinie– 31 VIII – porozumienie rządu ze strajkującymi w Gdańsku– 3 IX – porozumienie rządu ze strajkującymi w Jastrzębiu– 5 IX – ustąpienie Edwarda Gierka; nowym I sekretarzem Stanisław Kania– 17 IX – utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność– 10 XII – wręczenie Nagród Nobla, w zakresie literatury: Czesław Miłosz 1981– 11 II – gen. Wojciech Jaruzelski premierem rządu– 13 V – zamach na papieża Jana Pawła II– 18 X – rezygnacja Stanisława Kani; I sekretarzem KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski– 13 XII – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego– 16 XII – użycie broni przeciw górnikom w kopalni Wujek 1982– 6 I – rozwiązanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów– 20 III – rozwiązanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich– 20 VII – stworzenie prorządowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (Jan Dobraczyński)– 14 XI – zwolnienie z internowania Lecha Wałęsy 1983– 5 I – prymas Józef Glemp podniesiony do godności kardynalskiej– 14 V – zamordowanie warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka– 16 VI – druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski– 22 VII – zniesienie stanu wojennego– 5 X – pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy 1984– 28 VII – otwarcie olimpiady w Los Angeles zbojkotowanej poprzez państwa socjalistyczne, między innymi Polskę 1985– 26 IV – przedłużenie ważności Układu Warszawskiego na następne 20 lat– 31 VIII – raport specjalistów Solidarności – Polska. 5 lat po sierpniu 1986– 31 V – aresztowanie ukrywającego się do tej chwili działacza Solidarności Zbigniewa Bujaka 1987– 29 XI – referendum dotyczące kierunku reform gospodarczych 1988– VII-VIII – nasilenie akcji strajkowych w Polsce– 31 VIII – wysunięcie idei rozmów przy „okrągłym stole”– 18 XII – powołanie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie 1989– 6 II – start obrad „okrągłego stołu”– 5 IV – podpisanie porozumień pomiędzy władzą a opozycją w ramach obrad „okrągłego stołu”– 17 IV – ponowne zalegalizowanie NSZZ SolidarnośćUwaga:zwykle materiał egzaminacyjny z historii Polski obejmuje dzieje do podpisania porozumień „okrągłego stołu”. 1991– 17 VI – zawarcie układu o dobrym sąsiedztwie z Niemcami– 27 X – pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne w Polsce; efekt prawicy– 26 XI – przyjęcie Polski do Porady Europy. 1992– 4 II – wystąpienie Lecha Wałęsy na forum Porady Europy w Strasburgu– 11 VII – powołanie rządu Hanny Suchockiej– 17 X – uchwalenie Małej Konstytucji 1993– 30 IV – ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych– 10 VI – utworzenie Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR)– 18 IX – ostateczne zakończenie procesu wycofywania z Polski wojsk rosyjskich 1994– 2 II – przystąpienie Polski do Partnerstwa dla Pokoju, programu organizowanego poprzez NATO– 8 IV – złożenie poprzez Polskę wniosku o przyjęcie do UE– 6-7 VII – wizyta prezydenta USA Bila Clintona w Polsce 1995– 18 XI – stworzenie Ruchu Odbudowy Polski– 19 XI – zwycięstwo w wyborach prezydenckich Aleksandra Kwaśniewskiego 1996– 8 VI – stworzenie Akcji Wyborczej Solidarność– 12 VII – Przyjęcie Polski do OECD– 8 VIII – ogłoszenie decyzji o upadłości Stoczni Gdańskiej 1997– 2 IV – przyjęcie Konstytucji RP poprzez Zebranie Narodowe– 21 V – podpisanie poprzez Polskę i Ukrainę deklaracji pojednania– 16 IX – rozpoczęcie oficjalnych negocjacji z NATO na temat przystąpienia Polski do tej organizacji 1998– 9 I – ratyfikowanie poprzez Sejm konkordatu ze Stolicą Apostolską– 16 VII – nowy podział administracyjny państwa na 16 województw 1999– 23 II – podpisanie aktu ratyfikacyjnego o wejściu Polski do NATO poprzez premiera Jerzego Buzka, a 26 II poprzez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego– 10 IV – przyjęcie poprzez Polskę pierwszych uchodźców z Kosowa 2000– 8 X – wybory prezydenckie; ponownie wybrany zostaje Aleksander Kwaśniewski (I tura)– 15 X – deklaracja Lecha Wałęsy o wycofaniu się z życia politycznego z powodu przegranych wyborów 2001– I – stworzenie Platformy Obywatelskiej (Maciej Płażyński, Donald Tusk, Andrzej Olechowski)– 5 V – stworzenie Ligii Polskich Rodzin (Marek Kotlinowski, Roman Giertych)– 13 VI – stworzenie Prawa i Sprawiedliwości (Jarosław i Lech Kaczyńscy)– 22 XI – prezydent wyraża zgodę na udział polskiego kontyngentu w operacji sił sojuszniczych w Afganistanie 2002– 13 XII – zakończenie negocjacji w kwestii przystąpienia Polski do UE na szczycie w Kopenhadze– 27 XII – artykuł Przychodzi Rywin do Michnika w „Gazecie Wyborczej”, start tak zwany afery Rywina 2003– 7-8 VI referendum w kwestii przystąpienia Polski do UE– 2 XII – Lew Rywin staje przed sądem oskarżony o płatną protekcję– 4 XII – katastrofa śmigłowca z premierem Leszkiem Millerem na pokładzie; nie ma ofiar śmiertelnych 2004– 28 – 30 IV – szczyt Europejskiego Forum Gospodarczego w Warszawie– 1 V – Polska staje się członkiem UE– 14 VI – pierwsze wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2005– 6 I – Sejm powołuje komisję śledczą do spraw prywatyzacji PZU– 29 I – start ujawniania nazwisk z tak zwany listy Wildsteina, która zawierała dane współpracowników i agentów SB– 23 X – w II turze wyborów prezydenckich Lech Kaczyński pokonuje Donalda Tuska 2006– 23 V – umiera Kazimierz Górski, znakomity trener piłkarski–25-28 V – I pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski.

Słownik Kalendarium 1945-2006:
Informacje 2006 ŚWIAT 1945– 26 VI – stworzenie ONZ na konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu– 14 XI – start procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze 1946– kalendarium 1945-2006.
Słownik Konstytucja 3 Maja:
Informacje prawnym uchwalonym poprzez Sejm Ogromny była Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku kalendarium 1945-2006.
Słownik Konfederacja Barska I I Rozbiór Polski:
Informacje Prusy po raz następny ingerowały w wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod kalendarium 1945-2006.
Słownik Kultura I Nauka W Starożytnym Rzymie:
Informacje starożytnego Rzymu tworzy jedność z majątkiem materialnym i duchowym starożytnej Grecji. Począwszy od II-I wieku przed naszą erą starożytni Rzymianie czerpali z dorobku starożytnej Grecji i ulegali kalendarium 1945-2006.
Słownik Konflikt Papiestwa Z Cesarstwem W Średniowieczu:
Informacje uniwersalistyczne cesarzy rzymskich doprowadziły do konfliktu z papiestwem, który nazywany jest regularnie „sporem o inwestyturę”, a toczył się w XI i XII wieku. Wskutek zeświecczenia Kościoła, co kalendarium 1945-2006.

Kim był, co zrobił Kalendarium 1945-2006 z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: