Kalendarium 1945-2006 co to jest
Jak było Kalendarium 1945-2006. Definicja konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie.

Czy przydatne?

Co to znaczy 2006 1945 Kalendarium definicja

Słownik KALENDARIUM 1945-2006: KALENDARIUM 1945-2006 ŚWIAT 1945– 26 VI – stworzenie ONZ na konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu– 14 XI – start procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze 1946– 5 III – Winston Churchill w czasie przemówienia w Fulton po raz pierwszy używa terminu „żelazna kurtyna”– 2 XII – utworzenie Bizonii po połączeniu stref brytyjskiej i amerykańskiej 1947– 25 I – śmierć Ala Capone, w najwyższym stopniu znanego gangstera amerykańskiego– 5 VI – ogłoszenie Planu Marshalla 1948– 30 I – zamordowanie Mahatmy Gandhiego– 25 II – przejęcie władzy poprzez komunistów w Czechosłowacji– 14 V – stworzenie państwa Izrael 1949– 4 IV – stworzenie Paktu Północnoatlantyckiego– 8 VIII – w Strasburgu zbiera się pierwsza Porada Europy– X – utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1950– 25 VI – start wojny w Korei 1951– 18 IV – utworzenie Wspólnoty Węgla i Stali– 25 X – ponowne przejęcie władzy w Anglii poprzez Winstona Churchilla 1952– 27 VIII – zakończenie rozmów RFN–Izrael na temat odszkodowań niemieckich– 29 X – po raz pierwszy francuski samolot Mystere II przekroczył barierę dźwięku 1953– 5 III – śmierć Józefa Stalina– 29 V – Edmund Hillary zdobywa Mount Everest– 17 VI – walki w Berlinie Wschodnim 1954– 1 XI – antyfrancuskie akcje zbrojne w Algierii 1955– 5 V – przyjęcie Niemiec Zachodnich do Paktu Północnoatlantyckiego– 14 V – powołanie Układu Warszawskiego 1956– 14 II – start XX zjazdu KPZR– X – start walk na Węgrzech 1957– 23 X-4 XI – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wskutek Układu Rzymskiego 1958– 1 VI – gen. Charles de Gaulle desygnowany na premiera Francji– 28 IX – poparcie poprzez referendum konstytucji V republiki we Francji 1959– 1 I – Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie– 1 XII – podpisanie w Waszyngtonie układu w kwestii Antarktydy 1960– 9 XI – prezydentem USA zostaje John Fitzgerald Kennedy 1961– 12 IV – Jurij Gagarin pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej– VIII – budowa muru berlińskiego 1962– X – kryzys kubański– 11 X – otwarcie obrad Soboru Watykańskiego II 1963– 21 VI – Paweł VI nowym papieżem po śmierci Jana XXIII– 22 XI – zamordowanie prezydenta Kennedy’ego 1964– 14 X – odsunięcie od władzy w ZSRR Nikity Chruszczowa 1965– 24 I – śmierć Winstona Churchilla 1966– 12 VIII – start rewolucji kulturalnej w Chinach 1967– 9 X – śmierć znanego rewolucjonisty Ernesto Che Guevary 1968– 4 IV – zamordowanie Martina Luthera Kinga– VIII – walki w Czechosłowacji; „Praska wiosna” 1969– 16 VII – Neil Armstrong pierwszym człowiekiem na Księżycu 1970– 24 X – Salvador Allende prezydentem Chile 1971– VI – Amerykanie przyrzekają Japonii zwrot Okinawy– 11 IX – śmierć Nikity Chruszczowa 1972– 5 IX – zamach terrorystów palestyńskich na sportowców Izraela w czasie olimpiady w Monachium 1973– 27 I – w Paryżu podpisano porozumienie o zawieszeniu broni w wojnie w Wietnamie, toczącej się od 1964 roku– 11 IX – zamach stanu gen. Augusto Pinocheta w Chile– 6 X – wojna Jom Kipur Egiptu i Syrii przeciw Izraelowi 1974– 13 II – wydalenie z ZSRR laureata Nagrody Nobla Aleksandra Sołżenicyna– 25 IV – przewrót wojskowy w Portugalii – „rewolucja goździków”– 8 VIII – dymisja prezydenta USA Richarda Nixona po aferze Watergate 1975– 1 VIII – podpisanie w Helsinkach aktu końcowego KBWE 1976– 9 IX – śmierć przywódcy Chin Mao Zedonga 1977– 7 I – w Pradze powstaje forum opozycji antykomunistycznej Karta 77 1978– 17 IX – porozumienie izraelsko-arabskie w Camp David 1979– I-II – rewolucja islamska w Iranie– 5 V – Margaret Thatcher premierem Wielkiej Brytanii– VII – wojna domowa w Nikaragui; obalenie Anastasio Somozy– XII – wojska radzieckie wkraczają do Afganistanu 1980– 4 V – śmierć prezydenta Jugosławii, marszałka Josipa Broz Tito 1981– 30 III – zamach na prezydenta USA Ronalda Reagana– 12 IV – pierwszy lot promu kosmicznego „Columbia” 1982– 25 IV – zwrot Egiptowi półwyspu Synaj poprzez Izrael– V – start walk o Falklandy pomiędzy Argentyną i Ogromną Brytanią– 1 X – Helmut Kohl zostaje kanclerzem Niemiec 1983– X – interwencja amerykańska na Grenadzie 1984– 31 X – śmierć Indiry Gandhi– 31 XII – USA występują z UNESCO 1985– 11 III – Michaił Gorbaczow sekretarzem generalnym KC KPZR; start polityki reform w ZSRR– 29 V – tragedia na stadionie Heysel – 38 osób zginęło w czasie meczu piłkarskiego– 21 IX – trzęsienie ziemi w Meksyku 1986– 28 II – zamordowanie premiera Szwecji Olofa Palme– 26 IV – katastrofa jądrowa w Czarnobylu 1987– 8 XII – porozumienie rozbrojeniowe pomiędzy USA i Związkiem Radzieckim 1988– V – start wycofywania się wojsk radzieckich z Afganistanu– VIII – zawieszenie broni w wojnie Iranu z Irakiem, toczącej się od 1980 roku 1989– kres rządów komunistycznych w krajach Europy Środkowej– 4 VI – krwawe rozpędzenie demonstracji na placu Tien Anmen w Pekinie 1990– zjednoczenie Niemiec– start rozpadu ZSRR 1991– 17 I – start operacji „Pustynna Burza”– 15 II – utworzenie tak zwany trójkąta wyszechradzkiego (Węgry, Czechosłowacja i Polska)– 15 X – deklaracja niepodległości Bośni i Hercegowiny– 25 XII – rozwiązanie ZSRR 1992– 1 I – wybór Butrosa Ghali na sekretarza generalnego ONZ– 9 XI – wybór Bila Clintona na prezydenta w stanach zjednoczonych ameryki– 7 II – podpisanie w Maastricht traktatu o UE– 23 IV – ogłoszenie stworzenia nowej Jugosławii (Serbia i Czarnogóra)– 23 VII – określenie zasad podziału na Czechy i Słowację 1993– 17 IV – wprowadzenie poprzez ONZ gospodarczej blokady Jugosławii– 13 IX – podpisanie w Waszyngtonie izraelsko-palestyńskiego układu pokojowego 1994– 3 II – zniesienie embarga USA na handel z Wietnamem– 6 IV – start krwawej wojny w Ruandzie (walki plemienne pomiędzy Hutu a Tutsi)– 26 IX – interwencja USA na Haiti– 11 XII – start wojskowej interwencji w Czeczenii 1995– 1 I – przyjęcie do UE Austrii, Finlandii i Szwecji– 9 I – spotkanie na szczycie pomiędzy Bilem Clintonem a Borysem Jelcynem– 20 III – start tureckiej ofensywy przeciw Kurdom 1996– 1 IX – podpisanie porozumień o końcu działań zbrojnych w Czeczenii– 6 XII – mianowanie Madleine Albright sekretarzem stanu USA; pierwsza kobieta na tym stanowisku 1997– 19 I – start wojny domowej w Albanii wywołanej krachem tak zwany piramid, gdzie wielu Albańczyków ulokowało własne oszczędności– 27 V – podpisanie w Paryżu układu NATO–Rosja 1998– II – start starć pomiędzy Albańczykami i Serbami w Kosowie– 26 IX – porozumienie rozbrojeniowe USA–Rosja, zawarte w Nowym Jorku– XII – demonstracje na Białorusi skierowane przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence 1999– 23 III – start interwencji NATO w Serbii– 23 IV – start szczytu waszyngtońskiego z okazji 50-lecia NATO– 6 V – narada krajów G-8 w kwestii Kosowa (Bonn) 2000– 13 VIII – katastrofa rosyjskiego atomowego okrętu podwodnego „Kursk”; zginęła cała załoga, prawdopodobnie 118 osób– X-XI – ponowny wybuch walk palestyńsko-izraelskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, w strefie Gazy i Jerozolimie 2001– 8 II – nowym premierem Izraela został Ariel Szaron– II – start wojny domowej w Macedonii– 11 IX – atak Al-Kaidy na Word Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie – śmierć około 3 tys. osób– 7 X – atak USA na Afganistan– 20 XII – kryzys ekonomiczny w Argentynie 2002– 1 I – wprowadzenie euro w UE (prócz Wielkiej Brytanii)– 27 V – zawarcie sojuszu Rosji z NATO– 12 X – zamach Al-Kaidy na Bali– 23 X – atak terrorystów czeczeńskich na teatr na Dubrowce 2003– 1 II – katastrofa wahadłowca „Columbia” – śmierć 7 astronautów– II – inspektorzy ONZ opuszczają Irak, nie stwierdzając obecności broni masowego rażenia w tym państwie– 16 IV – podpisanie traktatu akcesyjnego do UE w Atenach, określające warunki członkostwa 10 nowych krajów 2004– 11 III – zamach terrorystyczny w Madrycie, ginie ponad 200 osób– 29 III – przyjęcie do NATO: Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Słowacji– 1 V – Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta zostają członkami UE– 1 IX – atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie w Federacji Rosyjskiej– 26 XII – fala tsunami pustoszy wybrzeża państw Azji Południowej (140 000 ofiar śmiertelnych) 2005– 4 II – Julia Tymoszenko zostaje premierem Ukrainy– 2 IV – umiera papież Jan Paweł II– 19 IV – kardynał Józef Ratzinger wybrany nowym papieżem, przybiera imię Benedykt XVI 2006– 3 VI – Czarnogóra proklamowała niepodległość– 12 VII – start izraelskiej ofensywy przeciwko bojownikom Hezbollahu na terenie Libanu.

Słownik Konfederacja Barska I I Rozbiór Polski:
Informacje Prusy po raz następny ingerowały w wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod kalendarium 1945-2006.
Słownik Kształtowanie Granicy Wschodniej Polski:
Informacje niepodległego państwa polskiego było przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała kwestia ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to między innymi granicy kalendarium 1945-2006.
Słownik Kongres Wiedeński:
Informacje i przewiezieniu go na wyspę Elbę, w Wiedniu zaczął prace kongres, na którym zebrali się przedstawiciele krajów walczących z Francją. Trwał on od września 1814 roku do sierpnia 1815 roku. Kluczowym kalendarium 1945-2006.
Słownik Kultura Polska (X-XIII Wiek):
Informacje polskiej w startowym okresie istnienia państwa polskiego (X-XII wiek) był różny w różnych warstwach socjalnych. Dwór książęcy i możni z całą pewnością czerpali z wzorców kultury łacińskiej, tymczasem kalendarium 1945-2006.
Słownik Księstwo Warszawskie:
Informacje roku Prusy rozpoczęły następną wojnę przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu kalendarium 1945-2006.

Kim był, co zrobił Kalendarium 1945-2006 z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: