Komuna Paryska co to jest
Jak było Komuna Paryska. Definicja start dramatycznych wydarzeń mających miejsce w Paryżu. Przeszły.

Czy przydatne?

Co to znaczy Paryska Komuna definicja

Słownik KOMUNA PARYSKA: Zakończenie wojny z Prusami oznaczało zarazem dla Francji start dramatycznych wydarzeń mających miejsce w Paryżu. Przeszły one do historii pod nazwą Komuny Paryskiej. Jej genezy szukać należy w decyzjach rządu Thiersa, za wszelaką cenę zmierzającego do zakończenia wojny z Prusami. Cel ten osiągnięto, lecz decyzja o kapitulacji spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu francuskich sił politycznych. Pomiędzy innymi gwałtownie protestowała Gwardia Narodowa, a więc specjalna formacja wojskowa powołana do obrony Paryża. Dla niej gdyż poddanie się Prusom i zakończenie wojny oznaczało rozbrojenie i kres istnienia. W marcu 1871 roku wojsko wierne rządowi francuskiemu przybyło do Paryża, aby odebrać armaty będące na wyposażeniu Gwardii Narodowej. Ta nie zgodziła się na takie rozstrzygnięcie. Wojsko zostało przepędzone z miasta, gdzie władzę 18 III 1871 roku przejął, powołany poprzez Gwardię, Komitet Centralny. Ogłosił on, iż Paryż pozostanie oddzielnym miastem-komuną na wzór średniowiecznych komun miejskich. Nowe władze zostały niektóre w powszechnych wyborach. 28 III 1871 roku proklamowano Komunę Paryża jako najwyższą władzę w mieście. Na krótko podobne komuny powstały również w Lyonie i w Tuluzie. Władzą wykonawczą Komuny Paryskiej było dziesięć komisji (wykonawcza, wojskowa, finansów, sprawiedliwości, spraw zagranicznych, aprowizacji, przemysłu i handlu, bezpieczeństwa pracy, użyteczności publicznej, oświaty). Miały one zdecydowanie lewicowy, wręcz rewolucyjny charakter, ponieważ także i cała Komuna Paryska stanowiła przejaw walki robotników z burżuazją. W rezultacie decyzje podejmowane poprzez tę władzę miały bardzo radykalny charakter. 2 IV 1871 roku dokonano rozdziału Kościoła katolickiego od państwa. Tego samego dnia wprowadzono dekret o bezpłatnymi obowiązkowym nauczaniu. 4 IV wprowadzono specjalne emerytury dla inwalidów, a również skonfiskowano majątki tych, którzy opuścili Paryż. Uznano ich gdyż za zdrajców narodu. również mieszkania pozostawione poprzez uciekającą ze stolicy burżuazję przekazano bezpłatnie pozbawionym domów robotnikom. Działalność ustawodawcza Komuny Paryskiej była możliwa, gdyż premier rządu francuskiego Thiers uznał, iż najskuteczniejszym metodą pokonania Komuny będzie zablokowanie Paryża, co doprowadzić miało do klęski głodu w mieście. Barykady na ulicach Paryża Pomysł został zrealizowany. Dopiero 21 V 1871 roku Thiers postanowił zaatakować Paryż, wiedząc, iż pozbawione poprzez dłuższy czas żywności miasto nie będzie w stanie efektywnie się bronić. Walki trwały do 29 V, kiedy powstańcy utracili ostatni pkt. oporu, fort Vincennes. Zwycięskie wojska stosowały wobec posądzanych o sympatie rewolucyjne bardzo drastyczne kary (między innymi masowe egzekucje na cmentarzu Père-Lachaise). Po zajęciu Paryża poprzez wojska wierne rządowi Komuna wprawdzie skończyła swój byt, lecz wybrane z jej decyzji (na przykład o powszechnym obowiązku szkolnym) utrzymano w mocy. Po stronie komunardów walczyli ((między innymi Polacy. Od10 V dowódcą wojsk Komuny był Jarosław Dąbrowski, który zginął zresztą w czasie walk, 23 V. Innym znanym uczestnikiem rewolty był Walery Wróblewski, przedtem uczestnik stworzenia styczniowego. Wolność prowadząca lud na barykady, Eugène Delacroix Warto pamiętać Komuna Paryska istniała precyzyjnie 77 dni. Nawet po jej upadku trwały jeszcze represje wobec komunardów (aż do 1875 roku). W sumie zginęło ich 30 tys. Definicje komuna miejska – organizacja samorządowa upowszechniona w średniowiecznej Europie jako sukces uniezależnienia się miast od wszechwładzy panów feudalnych. Do tego wzorca, a również do komuny Paryża utworzonej w czasie rewolucji francuskiej, nawiązała Komuna Paryska z 1871 roku Poezja J. Prokopczuk: Historia powszechna 1871-1939. Warszawa 1984. Daty 18 III 1871 roku - wybór Komitetu Centralnego Gwardii Narodowej. start Komuny Paryskiej 2 IV 1871 roku - wprowadzenie bezpłatnego i obowiązkowego szkolnictwa w Paryżu 21 V 1871 roku - ofensywa wojsk rządowych na Paryż 29 V 1871 roku - upadek Komuny Paryskiej Oś czasu 1832 - poczatek budowy Cytadeli Warszawskiej 1844 - Ks. P. Ściegienny tworzy sekretną organizację – cel: udział w stworzeniu narodowym 1864 - reforma szkolnictwa w Królestwie Polskim celem rusyfikacji 1879 - założono Muzeum Narodowe w Sukiennicach 1886 - utworzenie Komisji Kolonizacyjnej.

Słownik Konflikt Papiestwa Z Cesarstwem W Średniowieczu:
Informacje uniwersalistyczne cesarzy rzymskich doprowadziły do konfliktu z papiestwem, który nazywany jest regularnie „sporem o inwestyturę”, a toczył się w XI i XII wieku. Wskutek zeświecczenia Kościoła, co komuna paryska.
Słownik Kontrreformacja:
Informacje była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom komuna paryska.
Słownik Kalendarium 1945-2006:
Informacje 2006 ŚWIAT 1945– 26 VI – stworzenie ONZ na konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu– 14 XI – start procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze 1946– komuna paryska.
Słownik Kultura Polska (XIV Wiek):
Informacje ziem polskich w XIV wieku, raczej za panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się komuna paryska.
Słownik Konstytucja Królestwa Polskiego:
Informacje Królestwie Polskim opierała się na konstytucji, jaką nadano Królestwu 27 XI 1815 roku. Na jej podstawie Królestwo Polskie zostało połączone z Rosją unią personalną. Każdy car Rosji stawał się komuna paryska.

Kim był, co zrobił Komuna Paryska z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: