Konflikt papiestwa z co to jest
Jak było Konflikt papiestwa z cesarstwem w średniowieczu. Definicja konfliktu z papiestwem, który.

Czy przydatne?

Co to znaczy Konflikt papiestwa z cesarstwem w średniowieczu definicja

Jak to było: Dążenia uniwersalistyczne cesarzy rzymskich doprowadziły do konfliktu z papiestwem, który nazywany jest regularnie „sporem o inwestyturę”, a toczył się w XI i XII wieku. Wskutek zeświecczenia Kościoła, co było między innymi skutkiem prawa władzy świeckiej do nadawania inwestytury, a więc obsadzania stanowisk kościelnych (biskupów, opatów), Kościół przeżywał kryzys (nie przestrzegano celibatu– nikolaizm, szerzyła się praktyka kupowania i sprzedawania godności kościelnych – symonia). Warunkiem przeprowadzenia reformy było uwolnienie Kościoła od zwierzchności władzy świeckiej. Reformę Kościoła zapoczątkował papież Mikołaj II, który w 1059 roku ustalił nowy sposób wyboru papieży przez konklawe w gronie kardynałów. Moment najsilniejszego natężenia konfliktu między cesarstwem a papiestwem to pontyfikat Grzegorza VII (1073-1085), w momencie którego doszło do gwałtownego sporu między papieżem a cesarzem Henrykiem IV. Konflikt o inwestyturę zakończył się w 1122 roku, kiedy papież Kalikst II i Henryk V zawarli umowę, zwaną konkordatem wormackim. Na mocy tego aktu cesarz zrzekł się inwestytury urzędników duchownych, lecz zachował prawo nadawania lenna tymże osobom. Konkordat wormacki zakończył spór o inwestyturę, lecz nie zakończył walki cesarstwa z papiestwem. Kolejni cesarze rzymscy (Fryderyk I Barbarossa, Otton IV) usiłowali podporządkować sobie papiestwo. Ich starania skończyły się jednak niepowodzeniem. Za pontyfikatu papieża Innocentego III (1198-1216) papiestwo stanęło u szczytu potęgi. Miniatura przedstawiająca cesarza Fryderyka I Barbarossę Warto pamiętać Za ostateczne zakończenie sporu cesarstwa z papiestwem należy uznać wydanie poprzez cesarza Ottona IV w 1213 roku tak zwany Złotej Bulli, gdzie zrzekł się on wszelkiej ingerencji w wybór biskupów, i postanowienia synodu laterańskiego w 1215 roku, który umocnił władzę papieża w Kościele. Definicje inwestytura – ceremonia przekazania lenna wasalowi poprzez seniora. W sytuacji osób duchownych było to nadanie osobie duchownej poprzez władcę świeckiego urzędu kościelnego i dóbr ziemskich z nim związanych Dictatus papae – tezy sformułowane poprzez papieża Grzegorza VII w 1075 roku. Określały absolutną władzę papieża nad światem, władcami świeckimi, cesarzem i innymi władcami Poezja B. Zientara: Historia powszechna średniowiecza. Warszawa 1994. R. Fischer-Wollpet: Słownik papieży. Kraków 1990. E.W. Wies: Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość. Warszawa 1996. Daty 1059 rok - Mikołaj II określa nowy regulamin wyborów papieża 1122 rok - konkordat wormacki Oś czasu 1253 - kanonizacja św. Stanisława 1385 - umowa polsko-litewska w Krewie.

Kim był, co zrobił Konflikt papiestwa z cesarstwem w średniowieczu z historii w Słownik historia K .