Kształtowanie południowej co to jest
Jak było Kształtowanie południowej granicy Polski po I wojnie światowej. Definicja wschodniej i.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kształtowanie południowej granicy Polski po I wojnie światowej definicja

Słownik KSZTAŁTOWANIE POŁUDNIOWEJ GRANICY POLSKI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ: Podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do granicy wschodniej i zachodniej, również południowa granica, z Czechosłowacją, kształtowana była nie tylko poprzez dyplomatów na międzynarodowych konferencjach, lecz i drogą zbrojną. W okresie tworzenia Polski i Czechosłowacji sporny pomiędzy nimi był region tak zwany Zaolzia, a więc części Śląska Cieszyńskiego leżącego za rzeką Olzą. Już 5 X 1918 roku polskie i czeskie organizacje (porada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i Narodni Vybor) uzgodniły pomiędzy sobą podział Śląska Cieszyńskiego. Jednak 23 I 1919 roku Czesi złamali porozumienie wkraczając na Śląsk Cieszyński. Broniące go 5-tys. oddziały polskie pod dowództwem płk. Franciszka Latinika wycofały się za Skoczów. Napastnicy zajęli wówczas również Spisz i Orawę. 3 II 1919 roku wytyczono tymczasową granicę pomiędzy Polską a Czechosłowacją (po stronie tej ostatniej pozostawały powiaty cieszyński i frysztacki), która miała oddzielać obie strony do czasu przeprowadzenia plebiscytu. Decyzją mocarstw sojuszniczych gdyż także na tym obszarze plebiscyt miał określić przebieg granicy. Postanowienie to było korzystne dla Polski, bo ludność tego pochodzenia zdecydowanie przeważała liczebnie na Śląsku Cieszyńskim. Zdawali sobie z tego sprawę także Czesi, którzy dążyli do odwołania decyzji o plebiscycie i zajęcia spornego terenu nie bacząc na wolę mieszkańców. Okazja do zrealizowania tego zamiaru pojawiła się w 1920 roku w czasie wojny polsko-radzieckiej. Czechosłowacja od zgody na oddanie bez plebiscytu Zaolzia uzależniła swą neutralność w tej wojnie i zgodę na przepuszczenie poprzez swe terytorium transportów francuskiej broni do Polski. Postulat czeski zaakceptowały państwa zachodnie w czasie konferencji w Spa, 10 VII 1920 roku. W obawie o los Warszawy i całej Polski na takie rozstrzygnięcie zgodził się także premier Władysław Grabski. 28 VII 1920 roku (porada Ambasadorów anulowała więc decyzję o plebiscycie i dokonała podziału Śląska Cieszyńskiego, korzystnego dla strony czeskiej. Otrzymali oni 1,3 tys. km2 i 284 tys. ludności, a Polska 1,0 tys. km2 i 143 tys. mieszkańców. Wymuszony na Polsce podział był kwestionowany poprzez cały moment międzywojenny. W 1938 roku, w okresie podporządkowywania Czechosłowacji hitlerowskim Niemcom, Polska odzyskała Zaolzie, a również część Spiszu i Orawy. Wkroczenie wojsk polskich do Frysztadu Warto pamiętać Celem ataku czeskiego w 1919 roku było przekroczenie linii Wisły. Nie doszło do tego dzięki aktywnej postawie miejscowych mieszkańców i ich samoobronie. Poezja P. Zaremba: Historia dwudziestolecia 1918-1939. Paryż 1981. Daty 5 X 1918 roku - porozumienie organizacji polskich i czeskich w kwestii Śląska Cieszyńskiego 23 I 1919 roku - atak wojsk czeskich na Śląsk Cieszyński 28 VII 1920 roku - określenie przebiegu granicy na Śląsku Cieszyńskim 2 X 1938 roku - odzyskanie Zaolzia poprzez Polaków.

Słownik Kultura Polska (XIV Wiek):
Informacje ziem polskich w XIV wieku, raczej za panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się kształtowanie południowej granicy polski po i wojnie światowej.
Słownik Kształtowanie Granicy Wschodniej Polski:
Informacje niepodległego państwa polskiego było przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała kwestia ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to między innymi granicy kształtowanie południowej granicy polski po i wojnie światowej.
Słownik Księstwo Warszawskie:
Informacje roku Prusy rozpoczęły następną wojnę przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu kształtowanie południowej granicy polski po i wojnie światowej.
Słownik Kontrreformacja:
Informacje była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom kształtowanie południowej granicy polski po i wojnie światowej.
Słownik Kultura Polska (X-XIII Wiek):
Informacje polskiej w startowym okresie istnienia państwa polskiego (X-XII wiek) był różny w różnych warstwach socjalnych. Dwór książęcy i możni z całą pewnością czerpali z wzorców kultury łacińskiej, tymczasem kształtowanie południowej granicy polski po i wojnie światowej.

Kim był, co zrobił Kształtowanie południowej z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: