Kultura arabska co to jest
Jak było Kultura arabska. Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji.

Czy przydatne?

Co to znaczy Arabska Kultura definicja

Jak to było: Kultura arabska jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie budownictwa zachowała się spora liczba wspaniałych meczetów zdobionych kunsztownymi arabeskami. W świątyniach muzułmańskich nie ma przedstawień Boga, ludzi i zwierząt, bo islam surowo zakazuje odtwarzania w sztuce ich postaci. Arabowie rozwinęli naukę i filozofię, czerpiąc z doświadczeń cywilizacji antycznej Grecji, starożytnego Wschodu i Indii. Filozofowie arabscy zafascynowani byli starożytnymi filozofami: Arystotelesem i Plotynem. Uczeni arabscy dokonali wielu odkryć w zakresie matematyki. Warto pamiętać O wysokiej kulturze Arabów świadczy ich troska o biblioteki. Pierwsza ogromna biblioteka muzułmańska powstała w Bagdadzie na przełomie VIII i IX wieku. W 991 roku jeden z wezyrów założył w Bagdadzie bibliotekę, która liczyła 12 000 woluminów i posiadała dzieła tłumaczone na język arabski z chińskiego, sanskrytu i z greki. Nawet małe, prowincjonalne miasta posiadały biblioteki, na przykład miasto Merw w Iranie posiadało 9 bibliotek publicznych. Biblioteki te nie tylko udostępniały gromadzone prace, lecz także wypożyczały je czytelnikom do domu. Definicje arabeski – motywy roślinne i geometryczne służące w zdobnictwie meczet – świątynia muzułmańska; kluczowe części: sala modlitw, dziedziniec ze studnią albo fontanną, minarety Poezja J. i M. Sourdel: Cywilizacja islamu (VII-XIII w.). Warszawa 1980. A. Mazahéri: Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII). Warszawa 1972. Daty IX wieku - uczony Al-Chwarizmi wprowadził do matematyki cyfry, zwane potem w Europie„arabskimi”.

Kim był, co zrobił Kultura arabska z historii w Słownik historia K .