Kultura arabska co to jest
Jak było Kultura arabska. Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji.

Czy przydatne?

Co to znaczy Arabska Kultura definicja

Słownik KULTURA ARABSKA: Kultura arabska jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie budownictwa zachowała się spora liczba wspaniałych meczetów zdobionych kunsztownymi arabeskami. W świątyniach muzułmańskich nie ma przedstawień Boga, ludzi i zwierząt, bo islam surowo zakazuje odtwarzania w sztuce ich postaci. Arabowie rozwinęli naukę i filozofię, czerpiąc z doświadczeń cywilizacji antycznej Grecji, starożytnego Wschodu i Indii. Filozofowie arabscy zafascynowani byli starożytnymi filozofami: Arystotelesem i Plotynem. Uczeni arabscy dokonali wielu odkryć w zakresie matematyki. Warto pamiętać O wysokiej kulturze Arabów świadczy ich troska o biblioteki. Pierwsza ogromna biblioteka muzułmańska powstała w Bagdadzie na przełomie VIII i IX wieku. W 991 roku jeden z wezyrów założył w Bagdadzie bibliotekę, która liczyła 12 000 woluminów i posiadała dzieła tłumaczone na język arabski z chińskiego, sanskrytu i z greki. Nawet małe, prowincjonalne miasta posiadały biblioteki, na przykład miasto Merw w Iranie posiadało 9 bibliotek publicznych. Biblioteki te nie tylko udostępniały gromadzone prace, lecz także wypożyczały je czytelnikom do domu. Definicje arabeski – motywy roślinne i geometryczne służące w zdobnictwie meczet – świątynia muzułmańska; kluczowe części: sala modlitw, dziedziniec ze studnią albo fontanną, minarety Poezja J. i M. Sourdel: Cywilizacja islamu (VII-XIII w.). Warszawa 1980. A. Mazahéri: Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII). Warszawa 1972. Daty IX wieku - uczony Al-Chwarizmi wprowadził do matematyki cyfry, zwane potem w Europie„arabskimi”.

Słownik Kształtowanie Granicy Wschodniej Polski:
Informacje niepodległego państwa polskiego było przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała kwestia ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to między innymi granicy kultura arabska.
Słownik Kultura Polska (XIV Wiek):
Informacje ziem polskich w XIV wieku, raczej za panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się kultura arabska.
Słownik Księstwo Warszawskie:
Informacje roku Prusy rozpoczęły następną wojnę przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu kultura arabska.
Słownik Komuna Paryska:
Informacje Prusami oznaczało zarazem dla Francji start dramatycznych wydarzeń mających miejsce w Paryżu. Przeszły one do historii pod nazwą Komuny Paryskiej. Jej genezy szukać należy w decyzjach rządu Thiersa kultura arabska.
Słownik Kryzys Państwa Polskiego Za Mieszka II:
Informacje wieku kraj polskie przeżyło gwałtowny i głęboki kryzys, którego powodami były raczej niezadowolenie różnych grup społeczeństwa wywołane wzrostem ciężarów feudalnych i zagrożenie zewnętrzne ze strony kultura arabska.

Kim był, co zrobił Kultura arabska z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: