Kultura arabska co to jest
Jak było Kultura arabska. Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji.

Czy przydatne?

Co to znaczy Arabska Kultura definicja

Słownik KULTURA ARABSKA: Kultura arabska jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie budownictwa zachowała się spora liczba wspaniałych meczetów zdobionych kunsztownymi arabeskami. W świątyniach muzułmańskich nie ma przedstawień Boga, ludzi i zwierząt, bo islam surowo zakazuje odtwarzania w sztuce ich postaci. Arabowie rozwinęli naukę i filozofię, czerpiąc z doświadczeń cywilizacji antycznej Grecji, starożytnego Wschodu i Indii. Filozofowie arabscy zafascynowani byli starożytnymi filozofami: Arystotelesem i Plotynem. Uczeni arabscy dokonali wielu odkryć w zakresie matematyki. Warto pamiętać O wysokiej kulturze Arabów świadczy ich troska o biblioteki. Pierwsza ogromna biblioteka muzułmańska powstała w Bagdadzie na przełomie VIII i IX wieku. W 991 roku jeden z wezyrów założył w Bagdadzie bibliotekę, która liczyła 12 000 woluminów i posiadała dzieła tłumaczone na język arabski z chińskiego, sanskrytu i z greki. Nawet małe, prowincjonalne miasta posiadały biblioteki, na przykład miasto Merw w Iranie posiadało 9 bibliotek publicznych. Biblioteki te nie tylko udostępniały gromadzone prace, lecz także wypożyczały je czytelnikom do domu. Definicje arabeski – motywy roślinne i geometryczne służące w zdobnictwie meczet – świątynia muzułmańska; kluczowe części: sala modlitw, dziedziniec ze studnią albo fontanną, minarety Poezja J. i M. Sourdel: Cywilizacja islamu (VII-XIII w.). Warszawa 1980. A. Mazahéri: Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII). Warszawa 1972. Daty IX wieku - uczony Al-Chwarizmi wprowadził do matematyki cyfry, zwane potem w Europie„arabskimi”.

Słownik Kultura I Nauka W Starożytnym Rzymie:
Informacje starożytnego Rzymu tworzy jedność z majątkiem materialnym i duchowym starożytnej Grecji. Począwszy od II-I wieku przed naszą erą starożytni Rzymianie czerpali z dorobku starożytnej Grecji i ulegali kultura arabska.
Słownik Konstytucja Królestwa Polskiego:
Informacje Królestwie Polskim opierała się na konstytucji, jaką nadano Królestwu 27 XI 1815 roku. Na jej podstawie Królestwo Polskie zostało połączone z Rosją unią personalną. Każdy car Rosji stawał się kultura arabska.
Słownik Konfederacja Barska I I Rozbiór Polski:
Informacje Prusy po raz następny ingerowały w wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod kultura arabska.
Słownik Kalendarium 1945-2006:
Informacje 2006 POLSKA1945 1945– 17 I – wyzwolenie Warszawy– 4-11 II – narada w Jałcie– 21 VI – zakończenie w Moskwie „procesu szesnastu”– 28 VI – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej– 22 VII – kultura arabska.
Słownik Kontrreformacja:
Informacje była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom kultura arabska.

Kim był, co zrobił Kultura arabska z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: