Odrodzenie w Polsce co to jest
Jak było Odrodzenie w Polsce. Definicja częścią procesu zachodzącego w całej Europie (nowy typ.

Czy przydatne?

Co to znaczy Polsce W Odrodzenie definicja

Jak to było: W wieku XVI nastąpił w Polsce rozwój szkolnictwa, co było częścią procesu zachodzącego w całej Europie (nowy typ szkół – gimnazja humanistyczne). Przyrost liczby osób wykształconych powodował między innymi przyrost liczby drukowanych w Polsce książek nie tylko w języku łacińskim, lecz i polskim. Najwybitniejszymi poetami tego okresu w Polsce byli: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski. Od początku XVI wieku nadzwyczajnie chętnie czerpano w Polsce z wzorów włoskich w zakresie architektury. Pośród licznych artystów sprowadzonych poprzez Zygmunta I do Polski z Włoch byli między innymi Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berecci. W latach1507-1536 kierowali oni przebudową Wawelu w stylu renesansowym. B. Berecci był także budowniczym Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu – jednego z najcenniejszych zabytków sztuki renesansowej w Polsce. Przebudowany Wawel stanowił wzór dla magnatów wznoszących swe siedziby (Pieskowa Skała, Baranów). Najlepszym dziełem urbanistyki okresu odrodzenia w Polsce jest Zamość, który został zaprojektowany na polecenie Jana Zamoyskiego. Najwybitniejszymi twórcami rzeźby renesansowej w Polsce byli: Jan Maria Padovano i Jan Michałowicz z Urzędowa. Warto pamiętać Do najwspanialszych zabytków epoki odrodzenia w Polsce należy zestawienie arrasów przechowywana na Wawelu. Pierwsze arrasy, o którym mamy żadne wiadomości, zostały wykonane na zamówienie Zygmunta Starego. Nie zachowały się one jednak do dnia dzisiejszego, tak samo jak arrasy przywiezione do Polski poprzez królową Bonę. Arrasy dziś znajdujące się na Wawelu zostały wykonane w Brukseli na zamówienie Zygmunta Augusta. Kartony, a więc projekty arrasów, wykonał malarz flamandzki Michał Coxcie, zwany poprzez współczesnych Rafaelem Flamandzkim. W momencie śmierci króla zestawienie arrasów liczyła 360 sztuk. Władca w testamencie zapisał je Rzeczpospolitej. Poezja M. Rożek: Złoty wiek. Kraków 1991. Daty lata 1507-1536 - przebudowa Wawelu w stylu renesansowym lata 1519-1531 - budowa Kaplicy Zygmuntowskiej.

Kim był, co zrobił Odrodzenie w Polsce z historii w Słownik historia O .