Oświecenie co to jest
Jak było Oświecenie. Definicja rozwinął się w Europie w XVII i XVIII wieku. Podstawę myśli.

Czy przydatne?

Co to znaczy Oświecenie definicja

Jak to było: Oświecenie to prąd intelektualny i kulturowy, który rozwinął się w Europie w XVII i XVIII wieku. Podstawę myśli oświeceniowej stanowiły racjonalizm, deizm i empiryzm. Twórcą przełomu w filozofii był Kartezjusz (Myślę, więc jestem). Filozofowie i uczeni epoki oświecenia krytykowali Kościół i religię, potępiali fanatyzm, ciemnotę, przywileje szlachty i kleru, głosili hasła równości wszystkich ludzi. Do najwybitniejszych przedstawicieli filozofii i edukacji epoki oświecenia należeli: Wolter, Monteskiusz, D. Diderot, J. Kepler. Rozwój edukacji zaowocował różnymi odkryciami (ruch planet, odkrycie tlenu i próżni, prawo powszechnego ciążenia, regulacja roślin) i wynalazkami (termometr, balon, piorunochron). Warto pamiętać Największym osiągnięciem intelektualnym epoki oświecenia było wydanie w latach 1751-1776 35 tomów L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, zwanej popularnie Ogromną Encyklopedią Francuską. Autorzy haseł zaprezentowali w niej ówczesny stan edukacji i filozofii. Gdyż autorzy niektórych haseł ostro atakowali Kościół (między innymi jezuitów i wybrane dogmaty) i szlachtę i istniejący porządek socjalny, podwójnie zakazywano publikowania dzieła (1752, 1759), co nie przyniosło jednak konkretnych rezultatów. W 1759 roku parlament francuski wydał wyrok nakazujący spalenie encyklopedii. Definicje racjonalizm – przekonanie, że rozum ludzki jest kluczowym narzędziem poznania świata deizm – postawa uznająca istnienie jedynego Boga, który stworzył świat, lecz nie ingeruje w jego losy empiryzm – przekonanie, że kluczowym źródłem wiedzy ludzkiej jest doświadczenie Poezja P. Chaunu: Cywilizacja wieku oświecenia. Warszawa 1993. Z. Libiszowska: Francja encyklopedystów. Warszawa 1973. J. Orieux: Voltaire. Warszawa 1986. Oś czasu 1529 - inkorporacja Mazowsza 1573 - konfederacja warszawska 1655-1660 - potop szwedzki.

Kim był, co zrobił Oświecenie z historii w Słownik historia O .