Pierwsze wolne elekcje w co to jest
Jak było Pierwsze wolne elekcje w Polsce. Definicja od XIV wieku. W XV i XVI wieku była to elekcja.

Czy przydatne?

Co to znaczy Pierwsze wolne elekcje w Polsce definicja

Jak to było: Zasada elekcyjności tronu kształtowała się w kraju polskim od XIV wieku. W XV i XVI wieku była to elekcja w łonie dynastii Jagiellonów. Po śmierci ostatniego jej przedstawiciela, Zygmunta Augusta, w momencie tak zwany wielkiego bezkrólewia ustalono zasady wyboru króla w formie elekcji viritim. Prawo wyboru króla przysługiwało każdemu szlachcicowi, który przybył na elekcję. w momencie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta określono również zasady ustroju państwa, obowiązujące do 1791 roku, między innymi ustalono, że każdy nowo wybrany król musi zatwierdzić artykuły henrykowskie, a więc zgromadzone zasady ustroju państwa, i pacta conventa (osobiste zobowiązania każdego władcy). Zygmunt August zmarł 7 VII 1572 roku. Elekcji jego następcy dokonano w maju 1573 roku. Został nim brat króla Francji – Henryk Walezy. Na wieść o śmierci swego brata uciekł on jednak z Polski w czerwcu 1574 roku. Wobec odmowy powrotu do państwie szlachta w grudniu 1575 roku dokonała elekcji na tron polski Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Dzieje cywilizacji w Polsce, Złota wolność, elekcja, Jan Matejko Warto pamiętać Pacta conventa Henryka Walezego: – zawarcie trwałego sojuszu z Francją, – Francja udzieli posiłków wojskowych Rzeczpospolitej, raczej w wojnie z Moskwą, – budowa floty na Bałtyku, – rozwój handlu polskiego, – spłata długów zmarłego króla, – co rok do skarbu Rzeczpospolitej będą wpłacane spore stawki ze strony Francji, – sprowadzenie uczonych zagranicznych do Akademii Krakowskiej, – władca będzie kształcił na wydatek Francji 100 Polaków na uniwersytecie w Paryżu, – władca ograniczy liczbę dworzan-cudzoziemców. Definicje artykuły henrykowskie – akt prawny sformułowany w 1573 roku, który musiał zatwierdzić każdy nowo wybrany władca Rzeczpospolitej; akt ten określał podstawy prawne ustroju państwa, między innymi gwarancję wolnej elekcji, zakaz nakładania nowych podatków i wypowiadania wojny bez zgody sejmu i senatu pacta conventa – osobiste zobowiązania nowo wybranego władcy wobec szlachty i państwa, które układano na sejmie konwokacyjnym wolna elekcja – wybór króla polskiego przeprowadzany na zjeździe, gdzie mógł wziąć udział każdy szlachcic Poezja St. Płaza: Ogromne bezkrólewia. Kraków 1988. J. Besala: Stefan Batory. Warszawa 1992. S. Grzybowski: Henryk Walezy. Warszawa 1985. Daty 1573 rok - pierwsza wolna elekcja – Henryk Walezy królem Polski 1575 rok - elekcja Stefana Batorego na króla Polski Oś czasu 1497 - epidemia syfilisu ogarnia całą Francję 1555 - Nostradamus publikuje własne przepowiednie 1605 - założenie pierwszej osady francuskiej w Ameryce Płn.(Port Royal) 1729 - ogromny pożar Stambułu 1778 - pierwsza operetka w Wiedniu.

Kim był, co zrobił Pierwsze wolne elekcje w Polsce z historii w Słownik historia P .