Pierwsze wybory prezydenckie co to jest
Jak było Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku. Definicja innymi o istnieniu urzędu.

Czy przydatne?

Co to znaczy Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku definicja

Słownik PIERWSZE WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE W 1922 ROKU: <Konstytucja marcowa> z 17 III 1921 roku przesądziła między innymi o istnieniu urzędu prezydenta jako głównego organu władzy wykonawczej. Jednocześnie ów akt prawny dawał prezydentowi bardzo małe kompetencje. W ten sposób prawica starała się ograniczyć znaczenie polityczne Józefa Piłsudskiego, bo wydawało się,iż właśnie ten polityk wybrany zostanie prezydentem (do chwili obecnej sprawował urząd Naczelnika Państwa, który miał przestać istnieć po elekcji prezydenta). W czasie gdy Piłsudski nie zgodził się kandydować na urząd prezydenta, tłumacząc swą decyzję właśnie małymi uprawnieniami związanymi z tym stanowiskiem. O elekcję ubiegali się z kolei: Maurycy Zamoyski, popierany poprzez endecję, Stanisław Wojciechowski, kandydat PSL Piast, Gabriel Narutowicz, wysunięty poprzez PSL Wyzwolenie, Ignacy Daszyński, przedstawiciel PPS, i Jan Baudouin de Courtenay, popierany poprzez blok mniejszości narodowych. Prezydenta, wedle Konstytucją marcową, wybierało na 7-letnią kadencję Zebranie Narodowe, a więc połączony Sejm i Senat. Urząd ten objąć mógł kandydat, który w wyborach osiągnął ponad 50% wszystkich oddanych głosów. Gdyby nikt nie dostał wymaganej wielkości, co było tym bardziej prawdopodobne, im większa była liczba kandydatów, głosowanie powtarzano do skutku, za każdym wspólnie jednak bez udziału tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniej głosów. W ten sposób, gdyby przedtem nie wybrano prezydenta, ostatecznie pozostawało dwóch kandydatów, a wówczas zwycięzca musiał dostać wymaganą liczbę głosów. Tak stało się właśnie w czasie pierwszych wyborów prezydenckich 9 XII 1922 roku. W decydującej rozgrywce pozostali: Maurycy Zamoyski, który, będąc reprezentantem najsilniejszego ugrupowania parlamentarnego, wydawał się najpoważniejszym kandydatem do fotela prezydenckiego, i Gabriel Narutowicz. Niespodziewanie w ostatecznym głosowaniu zwyciężył ten drugi i został prezydentem (głosami 289 przeciw 227). Przesądziła o tym ordynacja wyborcza. Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz Partie, które utraciły swych reprezentantów, mając do wyboru Zamoyskiego i Narutowicza wybierały kandydata PSL Wyzwolenie. Przyczyna tej decyzji był różny: PSL Piast obawiało się, ,iż Zamoyski jako największy właściciel ziemski w Polsce zahamuje reformę rolną, PPS – bo jej lewicowy program zupełnie nie przystawał do prawicowej ideologii Zamoyskiego, wreszcie mniejszościom narodowym nie podobał się, co oczywiste, nacjonalizm endecji. Gabriel Narutowicz przejął oficjalnie władzę prezydencką 14 XII 1922 roku w atmosferze nadzwyczajnie ostrej nagonki prasowej ze strony endecji. Zarzucano mu, ,iż został wybrany głosami w pierwszej kolejności mniejszości narodowych (stąd slogan „ich prezydent”), ,iż w I wojnie światowej pozostawał bierny nie angażując się w walkę o niepodległość, wreszcie to, ,iż jest osobą bezwyznaniową. Niewątpliwie krytyka ze strony ugrupowań prawicowych przyczyniła się do tego, ,iż gdy 16 XII 1922 roku prezydent otwierał wystawę w sali Zachęty Sztuk Pięknych, został zastrzelony poprzez fanatycznego zwolennika endecji, malarza Eligiusza Niewiadomskiego (skazano go za ten czynna karę śmierci). Moralną odpowiedzialnością za zamach obarczono prawicę, a Polsce zagroziła wojna domowa. Sytuację opanował utworzony wówczas rząd Władysława Sikorskiego (16 XII 1922 roku). Ponowne wybory prezydenckie odbyły się 20 XII 1922 roku. Kandydowali: Kazimierz Morawski i Stanisław Wojciechowski. Głosami 298 do 221 zwyciężył Stanisław Wojciechowski. Był prezydentem do 14 V 1926 roku. Ustąpił wskutek <przewrotu majowego>. Warto pamiętać W drodze do Zachęty prezydent Gabriel Narutowicz został obrzucony kulami śnieżnymi. Okazało się to niewinną zabawą w porównaniu do czynu Eligiusza Niewiadomskiego. Definicje przewarzająca część bezwzględna – inaczej absolutna (ta druga nazwa obowiązuje po 1989 roku). Liczba głosów przewyższająca połowę wszystkich oddanych – 50% + 1. Ta przewarzająca część była potrzebna do wyboru prezydenta w Polsce międzywojennej. Inne rodzaje większości: kwalifikowana, zwyczajna (względna) Poezja M. Ruszczyc: Strzały w „Zachęcie”. Katowice 1987. Daty 9 XII 1922 roku - wybór G. Narutowicza na prezydenta 16 XII 1922 roku - śmierć Gabriela Narutowicza 20 XII 1922 roku - wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta Oś czasu 1933 - zniesienie prohibicji w stanach zjednoczonych ameryki.

Słownik Plemiona Italskie:
Informacje mieszkańcy Italii nie należeli do ludów indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu przed naszą erą w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Pośród nich główne plemiona to pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Państwo Polskie Za Mieszka I:
Informacje historycznym władcą państwa polskiego był Mieszko I (około 960-992) wywodzący się z dynastii piastowskiej. Wg kronikarza Galla Anonima (XII wiek) poprzednikami Mieszka I byli: Siemowit, Leszek i pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Pierwsze Ośrodki Władzy Polskiej U Schyłku I Wojny Światowej:
Informacje klęska krajów centralnych była już przesądzona, a co za tym idzie pewne było utworzenie niepodległej Polski, aktualna stała się sprawa ukształtowania władzy, która rządziłaby państwem w pierwszych pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Partie Polityczne Na Ziemiach Polskich Na Przełomie XIX I XX Wieku:
Informacje wieku na ziemiach polskich funkcjonować zaczęły nowoczesne partie polityczne, formowane na wzór działających w Europie Zachodniej. Idealne warunki do zakładania partii politycznych były w zaborze pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Podział Cesarstwa Rzymskiego:
Informacje wieku w konsekwencji stałego zagrożenia imperium rzymskiego ze strony najeźdźców zewnętrznych doszło do podziału cesarstwa rzymskiego na dwie części: wschodnią i zachodnią. Podział polityczny pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.

Kim był, co zrobił Pierwsze wybory prezydenckie z historii w Słownik historia P .

  • Dodano:
  • Autor: