Pierwsze wybory prezydenckie co to jest
Jak było Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku. Definicja innymi o istnieniu urzędu.

Czy przydatne?

Co to znaczy Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku definicja

Słownik PIERWSZE WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE W 1922 ROKU: <Konstytucja marcowa> z 17 III 1921 roku przesądziła między innymi o istnieniu urzędu prezydenta jako głównego organu władzy wykonawczej. Jednocześnie ów akt prawny dawał prezydentowi bardzo małe kompetencje. W ten sposób prawica starała się ograniczyć znaczenie polityczne Józefa Piłsudskiego, bo wydawało się,iż właśnie ten polityk wybrany zostanie prezydentem (do chwili obecnej sprawował urząd Naczelnika Państwa, który miał przestać istnieć po elekcji prezydenta). W czasie gdy Piłsudski nie zgodził się kandydować na urząd prezydenta, tłumacząc swą decyzję właśnie małymi uprawnieniami związanymi z tym stanowiskiem. O elekcję ubiegali się z kolei: Maurycy Zamoyski, popierany poprzez endecję, Stanisław Wojciechowski, kandydat PSL Piast, Gabriel Narutowicz, wysunięty poprzez PSL Wyzwolenie, Ignacy Daszyński, przedstawiciel PPS, i Jan Baudouin de Courtenay, popierany poprzez blok mniejszości narodowych. Prezydenta, wedle Konstytucją marcową, wybierało na 7-letnią kadencję Zebranie Narodowe, a więc połączony Sejm i Senat. Urząd ten objąć mógł kandydat, który w wyborach osiągnął ponad 50% wszystkich oddanych głosów. Gdyby nikt nie dostał wymaganej wielkości, co było tym bardziej prawdopodobne, im większa była liczba kandydatów, głosowanie powtarzano do skutku, za każdym wspólnie jednak bez udziału tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniej głosów. W ten sposób, gdyby przedtem nie wybrano prezydenta, ostatecznie pozostawało dwóch kandydatów, a wówczas zwycięzca musiał dostać wymaganą liczbę głosów. Tak stało się właśnie w czasie pierwszych wyborów prezydenckich 9 XII 1922 roku. W decydującej rozgrywce pozostali: Maurycy Zamoyski, który, będąc reprezentantem najsilniejszego ugrupowania parlamentarnego, wydawał się najpoważniejszym kandydatem do fotela prezydenckiego, i Gabriel Narutowicz. Niespodziewanie w ostatecznym głosowaniu zwyciężył ten drugi i został prezydentem (głosami 289 przeciw 227). Przesądziła o tym ordynacja wyborcza. Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz Partie, które utraciły swych reprezentantów, mając do wyboru Zamoyskiego i Narutowicza wybierały kandydata PSL Wyzwolenie. Przyczyna tej decyzji był różny: PSL Piast obawiało się, ,iż Zamoyski jako największy właściciel ziemski w Polsce zahamuje reformę rolną, PPS – bo jej lewicowy program zupełnie nie przystawał do prawicowej ideologii Zamoyskiego, wreszcie mniejszościom narodowym nie podobał się, co oczywiste, nacjonalizm endecji. Gabriel Narutowicz przejął oficjalnie władzę prezydencką 14 XII 1922 roku w atmosferze nadzwyczajnie ostrej nagonki prasowej ze strony endecji. Zarzucano mu, ,iż został wybrany głosami w pierwszej kolejności mniejszości narodowych (stąd slogan „ich prezydent”), ,iż w I wojnie światowej pozostawał bierny nie angażując się w walkę o niepodległość, wreszcie to, ,iż jest osobą bezwyznaniową. Niewątpliwie krytyka ze strony ugrupowań prawicowych przyczyniła się do tego, ,iż gdy 16 XII 1922 roku prezydent otwierał wystawę w sali Zachęty Sztuk Pięknych, został zastrzelony poprzez fanatycznego zwolennika endecji, malarza Eligiusza Niewiadomskiego (skazano go za ten czynna karę śmierci). Moralną odpowiedzialnością za zamach obarczono prawicę, a Polsce zagroziła wojna domowa. Sytuację opanował utworzony wówczas rząd Władysława Sikorskiego (16 XII 1922 roku). Ponowne wybory prezydenckie odbyły się 20 XII 1922 roku. Kandydowali: Kazimierz Morawski i Stanisław Wojciechowski. Głosami 298 do 221 zwyciężył Stanisław Wojciechowski. Był prezydentem do 14 V 1926 roku. Ustąpił wskutek <przewrotu majowego>. Warto pamiętać W drodze do Zachęty prezydent Gabriel Narutowicz został obrzucony kulami śnieżnymi. Okazało się to niewinną zabawą w porównaniu do czynu Eligiusza Niewiadomskiego. Definicje przewarzająca część bezwzględna – inaczej absolutna (ta druga nazwa obowiązuje po 1989 roku). Liczba głosów przewyższająca połowę wszystkich oddanych – 50% + 1. Ta przewarzająca część była potrzebna do wyboru prezydenta w Polsce międzywojennej. Inne rodzaje większości: kwalifikowana, zwyczajna (względna) Poezja M. Ruszczyc: Strzały w „Zachęcie”. Katowice 1987. Daty 9 XII 1922 roku - wybór G. Narutowicza na prezydenta 16 XII 1922 roku - śmierć Gabriela Narutowicza 20 XII 1922 roku - wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta Oś czasu 1933 - zniesienie prohibicji w stanach zjednoczonych ameryki.

Słownik Pierwsze Wolne Elekcje W Polsce:
Informacje tronu kształtowała się w kraju polskim od XIV wieku. W XV i XVI wieku była to elekcja w łonie dynastii Jagiellonów. Po śmierci ostatniego jej przedstawiciela, Zygmunta Augusta, w momencie tak zwany pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Podboje Arabów:
Informacje dzieło jednoczenia Arabii. Jego następcy, tytułujący się kalifami (Abu Bekr, Omar, Osman, Ali), zjednoczywszy plemiona arabskie, rozpoczęli moment podbojów. W ich wyniku Arabowie zajęli Syrię i pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Podboje Rzymskie W Okresie Republiki:
Informacje Rzym zaczął podboje terytorialne, których ostatecznym skutkiem było opanowanie całego basenu Morza Śródziemnego. Do 264 roku przed naszą erą Rzymianie pokonali swych wrogów na Półwyspie Apenińskim – pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Partie Polityczne Polski Międzywojennej:
Informacje parlamentarnej, jaki obowiązywał w Polsce na podstawie Konstytucji marcowej, spowodował uaktywnienie się całej gamy partii politycznych reprezentujących różne ekipy socjalne i narodowe. Zastosujmy pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.
Słownik Polacy Na Soborze W Konstancji:
Informacje krzyżacka w latach 1409-1411 nie rozstrzygnęła podstawowych sporów, a już w 1414 między krajem zakonnym a krajem polsko-litewskim wybuchł nowy konflikt zbrojny, obie strony zgodziły się na pierwsze wybory prezydenckie w polsce w 1922 roku.

Kim był, co zrobił Pierwsze wybory prezydenckie z historii w Słownik historia P .

  • Dodano:
  • Autor: