Plemiona polskie co to jest
Jak było Plemiona polskie. Definicja nazywanych opolami, a więc kilku rodów zamieszkujących wspólny.

Czy przydatne?

Co to znaczy Polskie Plemiona definicja

Jak to było: Plemiona powstały wskutek jednoczenia się wspólnot nazywanych opolami, a więc kilku rodów zamieszkujących wspólny teren. W połowie IX wieku na terenie ziem polskich zamieszkiwało kilkanaście plemion. W X wieku były to plemiona: Wolinianie (ujście Odry), Pyrzyczanie (na prawym brzegu Odry), Ślężanie (rejon Sobótki i Wrocławia), Dziadoszanie (Głogów), Opolanie (Opole), Gołęszyce (na lewym brzegu Odry), Wiślanie (górna Wisła), Lędzianie (tereny między górnym Bugiem a środkową Wisłą), Lubuszanie (lewy brzeg Odry i Nysy Łużyckiej), Bobrzanie (dorzecze Bobru i Kwisy), Pomorzanie (Pomorze), Mazowszanie (środkowa Wisła i górny bieg Bugu) i Goplanie (Kujawy). W konsekwencji kontaktów z krajem morawskim w II połowie IX wieku dwa spośród plemion – Wiślanie i Polanie – stworzyli państwa plemienne. Kraj Wiślan zostało uzależnione politycznie od państwa wielkomorawskiego (II połowa IX wieku) i dlatego Polanie odegrali kluczową rolę w zjednoczeniu ziem polskich, czego dokonali w II połowie IX i I połowie X wieku. W pierwszym etapie Polanie zjednoczyli ziemie północne Polski z Pomorzem, w drugim – ziemie południowe. Warto pamiętać Nazwa „Polska” wywodzi się od nazwy plemienia Polan, która znaczy „mieszkańców otwartych pól”. Podobną nazwę nosili przedstawiciele Słowian zamieszkujący pola w okolicach nad rzeką Dniepr. Przypadek taka była rezultatem wędrówek Słowian w VI i VII wieku, w czasie których plemiona dzieliły się i osiedlały na różnych terenach, na przykład plemię Chorwatów miało siedziby w Czechach, na Podkarpaciu i nad Adriatykiem. Poezja G. Labuda: Pierwsze kraj polskie. Kraków 1989. J. Banaszkiewicz: Podanie o Pieście i Popielu. Warszawa 1986. Daty II połowa IX wieku - stworzenie krajów Wiślan i Polan połowa X wieku - zakończenie zjednoczenia ziem między środkową Wisłą i Odrą poprzez Polan Oś czasu około 481-511 - panowanie Chlodwiga w Galii 570 - narodziny Mahometa.

Kim był, co zrobił Plemiona polskie z historii w Słownik historia P .