Polacy na soborze w co to jest
Jak było Polacy na soborze w Konstancji. Definicja rozstrzygnęła podstawowych sporów, a już w 1414.

Czy przydatne?

Co to znaczy Polacy na soborze w Konstancji definicja

Jak to było: Gdyż wojna polsko-krzyżacka w latach 1409-1411 nie rozstrzygnęła podstawowych sporów, a już w 1414 między krajem zakonnym a krajem polsko-litewskim wybuchł nowy konflikt zbrojny, obie strony zgodziły się na rozsądzenie sporu poprzez sobór, który w latach 1414-1418 obradował w Konstancji. W skład polskiej delegacji na sobór weszli: arcybiskup Mikołaj Trąba, biskup Jakub z Korzkwi, biskup Andrzej Łaskarz, rektor uniwersytetu krakowskiego Paweł Włodkowic, Zawisza Czarny, Jan z Tuliszkowa i Andrzej Balicki. Władysław Jagiełło pozostawił do dyspozycji delegacji podjęcie decyzji, kto ma rozstrzygnąć spór polsko-krzyżacki – papież, cesarz czy sobór. Kluczowe działania polskiej delegacji koncentrowały się wokół sporu z zakonem krzyżackim i toczyły się przed wieloma gremiami soborowymi poprzez cały czas jego trwania. Paweł Włodkowic przedstawił uczestnikom soboru szereg traktatów (główny – O władzy cesarza i papieża w relacji do niewiernych), gdzie dowodził niesłuszności postępowania zakonu krzyżackiego. Delegacja polska zwalczała także kolportowany pośród uczestników soboru paszkwil Satyra przeciw herezji i innym niegodziwościom Polaków i ich króla Jagiełły, autorstwa dominikanina Jana Falkenberga. Pomimo tych zabiegów sobór nie zajął jasnego stanowiska wobec konfliktu polsko-krzyżackiego. Definicje sobór – zgromadzenie biskupów wszystkich diecezji, zwoływane i obradujące pod przewodnictwem papieża raczej nad sprawami doktryny i organizacji Kościoła Poezja J. Krzyżaniakowa: Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy... Kraków 1989. A. Prochaska: Sobór w Konstancji. Kraków 1996. T. Silnicki: Arcybiskup Mikołaj Trąba. Warszawa 1954. Daty lata 1414-1418 - sobór w Konstancji Oś czasu 1397 - unia kalmarska(zjednoczenie Danii, Norwegii, Szwecji) 1455-1485 - wojna dwóch róż w Anglii(w jej wyniku władzę w Anglii obejmują Tudorowie).

Kim był, co zrobił Polacy na soborze w Konstancji z historii w Słownik historia P .