Rewolucja francuska – główne co to jest
Jak było Rewolucja francuska – główne etapy. Definicja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie.

Czy przydatne?

Co to znaczy Rewolucja francuska – główne etapy definicja

Słownik REWOLUCJA FRANCUSKA – GŁÓWNE ETAPY: Moment Faza Charakterystyka VII 1789-IX 1791 rewolucja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie chłopskie– VIII 1789 – Zebranie Narodowe znosi przywileje stanowe (między innymi poddaństwo i pańszczyznę)– VIII 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela IX 1791-IX 1792 monarchia – 3 IX 1791 – uchwalenie konstytucji – ustanowienie monarchii konstytucyjnej– 1792 – start wojny z Austrią– IX 1792 – aresztowanie króla i wprowadzenie republiki IX 1792-VI 1793 rządy Konwentu – 1793 – ścięcie Ludwika XVI– start stworzenia antyrewolucyjnego w Wandei– VI 1793 – przejęcie całej władzy poprzez jakobinów VI 1793 VII 1794 dyktatura jakobinów – VI 1793 – uchwalenie nowej (jakobińskiej) konstytucji– wprowadzenie terroru jakobińskiego– VII 1794 – przewrót 9 thermidora – obalenie rządów jakobinów VIII 1795-XI 1799 rządy Dyrektoriatu – VIII 1795 – uchwalenie nowej (burżuazyjnej) konstytucji– 1797 – traktat pokojowy z Austrią w Campo Formio– XI 1799 – przewrót 18 brumaire’a – rządy obejmuje Napoleon Bonaparte jako pierwszy konsul Znaczenie rewolucji francuskiej:– wprowadzenie rządów republikańskich,– zniesienie przywilejów stanowych,– ostateczna likwidacja pozostałości feudalizmu,– wprowadzenie zasad swobody działalności gospodarczej,– zorganizowanie narodowych sił zbrojnych,– rozdział Kościoła od państwa. Od lewej: Georges Danton i Maksymilian Robespierre Od lewej: Dekret zawierający Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1795 r. i godło Republiki i jej dewiza: „Wolność, Równość, Braterstwo lub śmierć” Warto pamiętać Jakobini wprowadzili w kraju dyktaturę rewolucyjną. W czerwcu 1794 roku wprowadzili ustawy pozwalające na rozszerzenie terroru wobec przeciwników rewolucji. Moment następujący po wprowadzeniu tych ustaw nazywany jest Ogromnym Terrorem. Wg szacunków w całej Francji aresztowano wtedy od 100 do 300 tys. obywateli, z czego uśmiercono ok. 35-40 tys. W momencie Wielkiego Terroru zginął ((między innymi chemik Antoine Laurent de Lavoisier. Do jego największych odkryć należą: wyjaśnienie istoty spalania i oddychania i udowodnienie, że woda złożona jest z tlenu i wodoru. Kiedy w 1794 roku Trybunał Rewolucyjny skazał go na śmierć, A.L. Lavoisier prosił o odroczenie wykonania wyroku o 2 tygodnie w celu dokończenia ważnego doświadczenia. Przewodniczący trybunału, Coffinhal, odrzucił prośbę uczonego kwitując ją słowami: Republika nie potrzebuje uczonych! Definicje Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela – dokument uchwalony poprzez Zebranie Narodowe 26 VIII 1789 roku jako wstępny akt konstytucji, który uznawał prawo każdego człowieka do wolności, własności i sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i ucisku. Za kluczowe prawa człowieka uznawała: wolność religijną, równość wobec prawa, wolność słowa i prasy, odpowiedzialność urzędników przed społeczeństwem monarchia konstytucyjna – forma rządów, gdzie władza króla zostaje ograniczona na rzecz organu przedstawicielskiego (parlamentu, porady) na mocy postanowień konstytucji jakobini – członkowie rewolucyjnego klubu politycznego, którego siedzibą był klasztor jakobinów w Paryżu. Pełna nazwa tego klubu brzmiała: Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji. Najradykalniejsza ekipa jakobinów z Robespierre’em na czele w czerwcu 1793 roku przejęła władzę, wprowadzając dyktaturę rewolucyjną Dyrektoriat – nazwa rządu Francji w latach 1795-1799, składającego się z 5 dyrektorów Poezja W. Markov, A. Soboul: Ogromna Rewolucja Francuzów 1789. Wrocław 1984. A. Mathiez: Rewolucja francuska. Wrocław 1956. J. Baszkiewicz: Maksymilian Robespierre. Wrocław 1989. J. Baszkiewicz: Danton. Warszawa 1990. Oś czasu 1772 - pierwszy rozbiór Polski 1830 - stworzenie listopadowe.

Słownik Rewolucja 1905 Roku Na Ziemiach Polskich:
Informacje trwała w Rosji rewolucja, której echa docierały do ziem polskich, aktywizując działające tu partie polityczne. Brakowało jednak pośród nich jednolitego poglądu na temat strategii, jaką powinni rewolucja francuska – główne etapy.
Słownik Rozwój Państwowości Niemiec, Anglii I Francji W X I XI Wieku:
Informacje Karola Wielkiego w 843 roku w krajach wschodnio- i zachodniofrankijskim władzę sprawowali Karolingowie. Dynastia ta w kraju zachodniofrankijskim, a więc we Francji, wymarła w 987 roku, a władzę rewolucja francuska – główne etapy.
Słownik Rządy Władysława Hermana:
Informacje Władysława Hermana (1079-1102) to moment wewnętrznego osłabienia państwa polskiego (przyrost tendencji decentralistycznych, umocnienie się pozycji możnych kosztem władzy książęcej) i zaniku rewolucja francuska – główne etapy.
Słownik Reforma Walutowa Władysława Grabskiego:
Informacje tak zwany paktów lanckorońskich powstała tak zwany koalicja Chjeno-Piasta i utworzono rząd z Wincentym Witosem na czele. Jego funkcjonowanie zbiegło się z wystąpieniem zjawiska hiperinflacji rewolucja francuska – główne etapy.
Słownik Reformy Wewnętrzne Austrii, Prus I Rosji W XVII I I Połowie XVIII Wieku:
Informacje Reformyadministracyjne Reformywojskowe Reformygospodarcze Reformysystemu oświaty Rosja – Piotr I Ogromny, Katarzyna II • ustanowiono ministerstwa (kolegia)• wprowadzono nowy podział administracyjny rewolucja francuska – główne etapy.

Kim był, co zrobił Rewolucja francuska – główne z historii w Słownik historia R .

  • Dodano:
  • Autor: