Rewolucja francuska – główne co to jest
Jak było Rewolucja francuska – główne etapy. Definicja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie.

Czy przydatne?

Co to znaczy Rewolucja francuska – główne etapy definicja

Słownik REWOLUCJA FRANCUSKA – GŁÓWNE ETAPY: Moment Faza Charakterystyka VII 1789-IX 1791 rewolucja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie chłopskie– VIII 1789 – Zebranie Narodowe znosi przywileje stanowe (między innymi poddaństwo i pańszczyznę)– VIII 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela IX 1791-IX 1792 monarchia – 3 IX 1791 – uchwalenie konstytucji – ustanowienie monarchii konstytucyjnej– 1792 – start wojny z Austrią– IX 1792 – aresztowanie króla i wprowadzenie republiki IX 1792-VI 1793 rządy Konwentu – 1793 – ścięcie Ludwika XVI– start stworzenia antyrewolucyjnego w Wandei– VI 1793 – przejęcie całej władzy poprzez jakobinów VI 1793 VII 1794 dyktatura jakobinów – VI 1793 – uchwalenie nowej (jakobińskiej) konstytucji– wprowadzenie terroru jakobińskiego– VII 1794 – przewrót 9 thermidora – obalenie rządów jakobinów VIII 1795-XI 1799 rządy Dyrektoriatu – VIII 1795 – uchwalenie nowej (burżuazyjnej) konstytucji– 1797 – traktat pokojowy z Austrią w Campo Formio– XI 1799 – przewrót 18 brumaire’a – rządy obejmuje Napoleon Bonaparte jako pierwszy konsul Znaczenie rewolucji francuskiej:– wprowadzenie rządów republikańskich,– zniesienie przywilejów stanowych,– ostateczna likwidacja pozostałości feudalizmu,– wprowadzenie zasad swobody działalności gospodarczej,– zorganizowanie narodowych sił zbrojnych,– rozdział Kościoła od państwa. Od lewej: Georges Danton i Maksymilian Robespierre Od lewej: Dekret zawierający Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1795 r. i godło Republiki i jej dewiza: „Wolność, Równość, Braterstwo lub śmierć” Warto pamiętać Jakobini wprowadzili w kraju dyktaturę rewolucyjną. W czerwcu 1794 roku wprowadzili ustawy pozwalające na rozszerzenie terroru wobec przeciwników rewolucji. Moment następujący po wprowadzeniu tych ustaw nazywany jest Ogromnym Terrorem. Wg szacunków w całej Francji aresztowano wtedy od 100 do 300 tys. obywateli, z czego uśmiercono ok. 35-40 tys. W momencie Wielkiego Terroru zginął ((między innymi chemik Antoine Laurent de Lavoisier. Do jego największych odkryć należą: wyjaśnienie istoty spalania i oddychania i udowodnienie, że woda złożona jest z tlenu i wodoru. Kiedy w 1794 roku Trybunał Rewolucyjny skazał go na śmierć, A.L. Lavoisier prosił o odroczenie wykonania wyroku o 2 tygodnie w celu dokończenia ważnego doświadczenia. Przewodniczący trybunału, Coffinhal, odrzucił prośbę uczonego kwitując ją słowami: Republika nie potrzebuje uczonych! Definicje Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela – dokument uchwalony poprzez Zebranie Narodowe 26 VIII 1789 roku jako wstępny akt konstytucji, który uznawał prawo każdego człowieka do wolności, własności i sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i ucisku. Za kluczowe prawa człowieka uznawała: wolność religijną, równość wobec prawa, wolność słowa i prasy, odpowiedzialność urzędników przed społeczeństwem monarchia konstytucyjna – forma rządów, gdzie władza króla zostaje ograniczona na rzecz organu przedstawicielskiego (parlamentu, porady) na mocy postanowień konstytucji jakobini – członkowie rewolucyjnego klubu politycznego, którego siedzibą był klasztor jakobinów w Paryżu. Pełna nazwa tego klubu brzmiała: Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji. Najradykalniejsza ekipa jakobinów z Robespierre’em na czele w czerwcu 1793 roku przejęła władzę, wprowadzając dyktaturę rewolucyjną Dyrektoriat – nazwa rządu Francji w latach 1795-1799, składającego się z 5 dyrektorów Poezja W. Markov, A. Soboul: Ogromna Rewolucja Francuzów 1789. Wrocław 1984. A. Mathiez: Rewolucja francuska. Wrocław 1956. J. Baszkiewicz: Maksymilian Robespierre. Wrocław 1989. J. Baszkiewicz: Danton. Warszawa 1990. Oś czasu 1772 - pierwszy rozbiór Polski 1830 - stworzenie listopadowe.

Słownik Rozwój Kultury Polskiej Za Czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego:
Informacje wieku nastąpił w Rzeczpospolitej rozkwit oświecenia. Czołowymi jego przedstawicielami byli: Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Adam Naruszewicz, Ignacy rewolucja francuska – główne etapy co to jest.
Słownik Ruch Robotniczy W Europie Pod Koniec XIX Wieku:
Informacje wieku w poszczególnych krajach europejskich można było zaobserwować zjawiska gospodarcze powiązane z tak zwany rewolucją przemysłową. Jej źródeł szukać należy w Anglii pod koniec XVIII wieku, kiedy rewolucja francuska – główne etapy definicja.
Słownik Religia W Starożytnym Rzymie:
Informacje rzymska miała charakter bezosobowy i cechowała się praktycznością. Rzymianie wierzyli, że każda najmniejsza czynność ma swego boskiego opiekuna. Wszystkie owe bóstwa były bezosobowe i nie miały rewolucja francuska – główne etapy co znaczy.
Słownik Reformacja W Europie:
Informacje nadzwyczajnie krótkim czasie rozprzestrzeniła się poza Niemcy, a sam ruch protestancki rozpadł się na szereg niezależnych wspólnot i Kościołów, które różniły się między sobą liturgią, doktryną i rewolucja francuska – główne etapy słownik.
Słownik Rewolucja 1905-1907 W Rosji:
Informacje wchodziła jako kraj wyraźnie odbiegające w zakresie rozwoju gospodarczego od innych państw europejskich. Wprawdzie na przełomie wieków i do tego państwa dotarły zjawiska powiązane z rewolucją rewolucja francuska – główne etapy znaczenie.

Kim był, co zrobił Rewolucja francuska – główne z historii w Słownik historia R .

  • Dodano:
  • Autor: