Rozwój kultury polskiej za co to jest
Jak było Rozwój kultury polskiej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Definicja oświecenia.

Czy przydatne?

Co to znaczy Rozwój kultury polskiej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego definicja

Jak to było: W II połowie XVIII wieku nastąpił w Rzeczpospolitej rozkwit oświecenia. Czołowymi jego przedstawicielami byli: Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Wojciech Bogusławski (tata teatru polskiego), Ignacy Potocki. Rozwój szkolnictwa przejawiał się w stworzeniu i działalności Szkoły Rycerskiej (zał. 1765) i Komisji Nauki Narodowej (powołanej w 1773). Nastąpił rozwój czasopiśmiennictwa („Monitor”, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”). Mecenasem kultury i sztuki był władca Stanisław August Poniatowski (przebudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, budowa pałacu w Łazienkach, twórczość malarzy Canaletta i Bacciarellego). Od 1770 roku władca organizował „obiady czwartkowe”. Mecenat królewski naśladowali magnaci, na przykładCzartoryscy. W architekturze dominował klasycyzm (kluczowa właściwość– naśladownictwo architektury starożytnej Grecji i Rzymu). Dzieje cywilizacji w Polsce, Jan Matejko Widok Łazienek, Zygmunt Vogel Warto pamiętać władca Stanisław August Poniatowski wydawał obiady nie tylko w czwartki, lecz także w środy. Na obiady środowe zapraszano architektów i malarzy, zaś na obiady czwartkowe – literatów i naukowców. Obiady owe przygotowywał sprowadzony z Francji Paweł Trema, którego nazywano wówczas „pierwszym kucharzem Europy”. Poezja Polska w epoce oświecenia. Kraj-społeczeństwo-kultura. Red.B. Leśnodorski. Warszawa 1971. M. Karpowicz: Sztuka polska XVIII wieku. Warszawa 1991. K. Zienkowska: Stanisław August Poniatowski. Wrocław 1998. K. Mrozowska: Aby Polaków zrobić obywatelami. Kraków 1993. Daty 1773 rok - stworzenie Komisji Nauki Narodowej Oś czasu 1502 - upadek Złotej Ordy (utworzenie stałych oddziałów zbrojnych) 1550 - reforma wojskowa w krajach moskiewskich 1635 - kara ucinania nosa palaczom (Rosja).

Kim był, co zrobił Rozwój kultury polskiej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego z historii w Słownik historia R .