Starożytna Grecja i jej co to jest
Jak było Starożytna Grecja i jej mieszkańcy. Definicja jednym z największych osiągnięć człowieka.

Czy przydatne?

Co to znaczy Starożytna Grecja i jej mieszkańcy definicja

Jak to było: Cywilizacja stworzona poprzez starożytnych Greków jest jednym z największych osiągnięć człowieka. Centrum tej cywilizacji stanowiła południowa część Półwyspu Bałkańskiego, wyspy na Morzu Egejskim i zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej. Warunki naturalne (wysokie góry, niewiele urodzajne gleby, dobrze rozwinięta linia brzegowa, spora liczba wysp) wpłynęły na zajęcia i sposób życia starożytnych Greków. Wielu z nich musiało szukać zajęć poza rolnictwem. Zajmowali się więc handlem, rzemiosłem i rybołówstwem. Pierwsza cywilizacja grecka rozwinęła się na wyspie o nazwie Kreta na przełomie III i IV tysiąclecia przed naszą erą Z nieznanych powodów została ona zniszczona. Za protoplastów Greków uchodzą plemiona, które przybyły do Grecji w II tysiącleciu przed naszą erą z północy. Dzięki kolonizacji cywilizacja grecka rozszerzyła się z południa Półwyspu Bałkańskiego na wyspy Morza Egejskiego, wybrzeża Azji Mniejszej i Morza Czarnego. Definicje kolonizacja – zakładanie nowych miast i osiedli na terenach bezludnych albo słabo zaludnionych cywilizacja minojska – cywilizacja rozwijająca się na Krecie na przełomie IV i III wieku przed naszą erą , nazwana tak od imienia legendarnego króla Minosa, który miał władać wyspą Poezja B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków. Tom 1. Warszawa 1988. L. Press: Życie codzienne na Krecie w kraju króla Minosa. Warszawa 1971. Daty III/IV tysiąclecie przed naszą erą , - rozwój cywilizacji minojskiej na Krecie II tysiąclecie przed naszą erą , - osiedlenie się plemion greckich na południu Półwyspu Bałkańskiego.

Kim był, co zrobił Starożytna Grecja i jej mieszkańcy z historii w Słownik historia S .