Starożytna Sparta co to jest
Jak było Starożytna Sparta. Definicja które powstało z połączenia pięciu osad położonych w dolinie.

Czy przydatne?

Co to znaczy Sparta Starożytna definicja

Jak to było: Sparta była największym terytorialnie greckim krajem– polis, które powstało z połączenia pięciu osad położonych w dolinie rzeki Eurotas. Ustrój socjalny i polityczny Sparty, tak odmienny od występującego w innych krajach greckich, ukształtował się w VI wieku przed naszą erą wskutek prowadzonych od VIII wieku przed naszą erą wojen z Meseńczykami. Pełnoprawnymi obywatelami państwa spartańskiego byli jedynie potomkowie mieszkańców owych pięciu osad. Praw politycznych pozbawieni byli inni mieszkańcy Sparty, tzn. chłopi, tak zwany heloci, i mieszkańcy podbitych poprzez Spartan ziem, tak zwany periojkowie. Spartanie uchodzili za doskonałych żołnierzy. Osiągnęli te zdolności, stosując nadzwyczajnie okrutny mechanizm wychowania. Sparta była monarchią rządzoną poprzez dwóch królów równocześnie. Istniało jednak zebranie ludowe i porada. Odmienność ustroju społecznego i politycznego Sparty od innych greckich krajów-miast spowodowała jej izolację. Definicje spartańskie wychowanie – w ten sposób ustala się wychowanie w bardzo surowych warunkach. W starożytnej Sparcie nad wychowaniem dzieci pieczę sprawowało kraj, które decydowało na przykład o życiu danego dziecka. Słabe albo chore niemowlęta były zabijane. Całe życie młodych ludzi podlegało różnym ograniczeniom, na przykład nie mogli oni się żenić przed 30. rokiem życia, od 7. roku życia musieli żyć w obozach wojskowych Związek Peloponeski (Symmachia Spartańska) – związek miast Peloponezu pod przewodnictwem Sparty, utworzony w VI wieku przed naszą erą w celu wspólnego prowadzenia wojny. W jego skład wchodziły wszystkie krainy Peloponezu z wyjątkiem Argolidy, Achai i północnej Arkadii Poezja B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków. Tom 1. Warszawa 1988. Daty VI wiek przed naszą erą - ukształtowanie się ustroju społeczno politycznego Sparty.

Kim był, co zrobił Starożytna Sparta z historii w Słownik historia S .