Statut Bolesława co to jest
Jak było Statut Bolesława Krzywoustego (geneza, postanowienia). Definicja popularnie testamentem.

Czy przydatne?

Co to znaczy Statut Bolesława Krzywoustego (geneza, postanowienia) definicja

Jak to było: W 1138 roku Bolesław Krzywousty wydał statut zwany popularnie testamentem, gdzie regulował on kwestie następstwa tronu po swej śmierci. Wedle postanowieniami statutu kraj polskie miało zostać podzielone na dzielnice, gdzie panować mieli poszczególni synowie Bolesława Krzywoustego i ich potomkowie. Władzę nad całym krajem miał sprawować najstarszy przedstawiciel dynastii piastowskiej (zasada pryncypatu i zasada senioratu), do którego uprawnień należało: prowadzenie polityki zagranicznej w imieniu całego państwa, sprawowanie władzy zwierzchniej nad wszystkimi dzielnicami, utrzymywanie załóg w głównych grodach państwie. Fundamentem rządów księcia-seniora miała być dzielnica senioralna. Wg statutu kraj polskie zostało podzielone na 5 dzielnic:– dzielnica senioralna: ziemia krakowska, Pomorze Gdańskie, zachodnie Kujawy, część Wielkopolski z Gnieznem i Kaliszem, ziemia łęczycko-sieradzka,– Władysław II Wygnaniec (pierwszy senior) – Śląsk i ziemia lubuska,– Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw,– Mieszko Stary – Wielkopolska,– Henryk Sandomierski – ziemia sandomierska. Ostatni syn Bolesława III Krzywoustego, Kazimierz Sprawiedliwy nie uzyskał dzielnicy, co może wynikać z faktu, że narodził się on już po śmierci swego ojca. Podział państwa na dzielnice był w okresie średniowiecza zjawiskiem normalnym i regularnie spotykanym (Ruś – start rozbicia: 1054, Czechy – start rozbicia: 1055, Francja). Podział państwa na dzielnice, gdzie rządzili synowie władcy, był możliwy dlatego, że władcy traktowali kraj jako własną własność (monarchia patrymonialna). Czynniki, które prowadziły do rozdrobnienia feudalnego, a następnie go utrwalały: istnienie odrębności dzielnicowych wywodzących się z czasów plemiennych, dążenia możnych do decentralizacji władzy, brak czynników jednoczących państwo (na przykład wspólny wróg). Ziemie polskie zapanowania Bolesława Krzywoustego Warto pamiętać Tekst ustawy sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego z 1138 roku nie zachował się. To, ile było dzielnic i kto w nich rządził, jest teorią naukową stworzoną poprzez historyków na podstawie późniejszych źródeł. Teoria, że w 1138 roku Polska została podzielona na 5 dzielnic (4 dzielnice dziedziczne i dzielnica senioralna),została opracowana poprzez T. Wojciechowskiego. W ostatnim czasie inną teorię zaproponował G. Labuda, zdaniem którego kraj polskie zostało podzielone na 4 dzielnice. Wątpliwości w nauce historycznej dotyczą w dalszym ciągu przynależności ziemi sandomierskiej i ziemi łęczycko-sieradzkiej. Definicje rozdrobnienie feudalne – jeden z etapów rozwoju krajów feudalnych w okresie średniowiecza, w momencie którego następował podział jednolitych krajów na szereg dzielnic Poezja A. Jureczko: Testament Krzywoustego. Kraków 1988. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Red. A. Gieysztor. Warszawa 1972. Daty 1138 rok - start podziału dzielnicowego Polski – wydanie statutu Bolesława Krzywoustego 1055 rok - rozbicie dzielnicowe we Francji Oś czasu 1300 - pierwsze zawody wioślarskie(wyścig gondoli w Wenecji) 1454 - w Moguncji ukazuje się Biblia J. Gutenberga.

Kim był, co zrobił Statut Bolesława Krzywoustego (geneza, postanowienia) z historii w Słownik historia S .